Elastyczne wdrażanie urządzeń IoT i zarządzanie nimi na żądanie

W scenariuszach związanych z Internetem rzeczy (IoT) mogą być używane setki, a nawet tysiące urządzeń IoT. Usługa AKS zapewnia skalowalne zasoby obliczeniowe na żądanie dla rozwiązań IoT działających w chmurze lub lokalnie.

IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand12

Użytkownik inicjuje wdrożenie usługi AKS przy użyciu formularza Helm

Węzeł wirtualny łącznika IoT Edge wdraża urządzenia Edge za pośrednictwem usługi IoT Hub.

Wdrożenie jest aktualizowane na urządzeniach Edge

  1. 1 Użytkownik inicjuje wdrożenie usługi AKS przy użyciu formularza Helm
  2. 2 Węzeł wirtualny łącznika IoT Edge wdraża urządzenia Edge za pośrednictwem usługi IoT Hub.
  1. 3 Wdrożenie jest aktualizowane na urządzeniach Edge