Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.

Dispositivos IoTCrie interfaces conversacionais fluídas com todos os seus dispositivos com acesso à internet: desde a sua televisão ligada, frigorífico ou dispositivos numa rede elétrica ligada. O LUIS consegue integrar até 500 tentativas para traduzir comandos em ações inteligentes.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT

Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT

Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT

Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT
  2. 2 Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT
  3. 3 Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT
  1. 4 Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi
  2. 5 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

Commerce ChatbotJuntos, o Azure Bot Service e o serviço de Compreensão de Idiomas permitem aos programadores criar interfaces conversacionais para vários cenários como banca, turismo e entretenimento. Por exemplo, o funcionário de um hotel pode utilizar um bot para melhorar as interações tradicionais por e-mail e telefone ao validar um cliente através do Azure Active Directory e com os Serviços Cognitivos para processar melhor contextualmente os pedidos dos clientes com texto e voz. O serviço de reconhecimento de Voz pode ser adicionado para suportar os comandos de voz.1234567

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.