Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.

Appareils IoTCréez des interfaces conversationnelles transparentes avec tous vos appareils accessibles via Internet : de votre téléviseur ou réfrigérateur connectés, aux équipements d’une centrale électrique connectée. LUIS est capable d’intégrer jusqu’à 500 intentions pour traduire des commandes en actions intelligentes.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT

Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT

Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT

Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT
  2. 2 Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT
  3. 3 Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT
  1. 4 Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi
  2. 5 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

Bot conversationnel commercialEnsemble, Azure Bot Service et le service Reconnaissance vocale permettent aux développeurs de créer des interfaces conversationnelles pour divers usages, tels que les opérations bancaires, les voyages et le divertissement. Par exemple, le concierge d’un hôtel peut utiliser un robot pour améliorer les interactions traditionnelles par e-mail et par téléphone en validant un client via Azure Active Directory et en utilisant les services Cognitive Services pour mieux traiter contextuellement les demandes que les clients formulent par SMS ou par téléphone. Le service Reconnaissance vocale peut être ajouté pour prendre en charge les commandes vocales.1234567

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can easily be combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, enabling organisations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM, and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.