Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.

Zařízení IoTVyužijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT

Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT

Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT

Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT
  2. 2 Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT
  3. 3 Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT
  1. 4 Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi
  2. 5 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

Komerční chatovací robotAzure Bot Service společně se službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava. Například recepce v hotelu může využívat robota k vylepšení tradiční e-mailové a telefonické komunikace. Ověří zákazníka prostřednictvím Azure Active Directory a využije Cognitive Services k lepšímu kontextovému zpracování požadavků zákazníka s využitím textu a hlasu. Jako podporu hlasových příkazů je možné přidat službu rozpoznávání řeči.1234567

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.