Błyskawiczne rozgłaszanie w ramach architektury bezserwerowej

Uprość aktualizacje i komunikację w czasie rzeczywistym typu jeden-do-wielu za pomocą kodu bez użycia serwera.

Instant Broadcasting on Serverless ArchitectureSimplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code123456

Klient ściąga zawartość aplikacji internetowej z usługi Blob Storage

Aplikacja internetowa odbiera token i punkt końcowy SignalR

Użytkownik nawiązuje połączenie z aplikacją internetową

Połączenie wyzwala zdarzenie bazy danych za pośrednictwem usługi Functions

Usługa Functions wypycha dane do usługi SignalR Service

Ona z kolei wypycha dane do klienta

  1. 1 Klient ściąga zawartość aplikacji internetowej z usługi Blob Storage
  2. 2 Aplikacja internetowa odbiera token i punkt końcowy SignalR
  3. 3 Użytkownik nawiązuje połączenie z aplikacją internetową
  1. 4 Połączenie wyzwala zdarzenie bazy danych za pośrednictwem usługi Functions
  2. 5 Usługa Functions wypycha dane do usługi SignalR Service
  3. 6 Ona z kolei wypycha dane do klienta

Powiązane architektury rozwiązań