Pomiń nawigację

Czatbot udzielający informacji

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Search.

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot

Pracownik uruchamia bota aplikacji

Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika

Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane

Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker

Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie

Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
  2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
  3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
  4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
  1. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
  2. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
  3. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

1 2 3 7 4 5 6

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Azure Active Directory Azure Bot Service QnA Maker LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Graph Office 365 Dynamics CRM Speech API Azure App Service Azure App Insights 2 3 6 4

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding

Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.