Pomiń nawigację

Czatbot udzielający informacji

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Search.

정보 제공용 챗봇Information Bot은 Cognitive Services QnA Maker가 수집한 정보 또는 FAQ와 관련된 질문에 답변하고, Azure Search는 더 많은 주관식 질문에 답변할 수 있습니다.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Pracownik uruchamia bota aplikacji

Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika

Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane

Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker

Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie

Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
  2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
  3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
  4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
  1. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
  2. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
  3. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

커머스용 챗봇개발자는 Azure Bot Service와 Language Understanding 서비스를 함께 사용하여 은행업, 여행, 엔터테인먼트 등의 다양한 업종의 시나리오를 위한 대화형 인터페이스를 만들 수 있습니다. 예를 들어 호텔 컨시어지는 봇을 사용하여 Azure Active Directory를 통해 고객의 유효성을 검사하고 Cognitive Services를 통해 상황에 맞는 텍스트와 음성으로 고객 요청을 처리함으로써, 이메일 및 전화 상으로 진행하던 기존 고객과의 상호 작용을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 음성 인식 서비스를 추가하면 음성 명령도 지원할 수 있습니다.1237456

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

기업의 생산성 향상을 위한 챗봇Azure Bot Service는 Language Understanding과 쉽게 결합하여 강력한 엔터프라이즈 생산성 봇을 구축할 수 있으며, 이를 통해 조직이 Office 365 일정, Dynamics CRM에 저장된 고객 사례 등의 외부 시스템을 통합하여 일반적인 업무를 간소화할 수 있습니다.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

IoT-enheterSkapa sömlösa gränssnitt för konversation med alla dina enheter som har en Internetuppkoppling, från din anslutna TV eller ditt kylskåp till enheter i ett anslutet kraftverk. LUIS kan integrera upp till 500 intentioner för att översätta kommandon till smarta åtgärder.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.