Pomiń nawigację

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Zmień kod źródłowy aplikacji.

Zatwierdź kod w usłudze GitHub.

Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.

System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą usługi Azure Managed Disks.

System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z usługi Azure Managed Disks.

Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.

Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
  2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
  3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
  4. 4 System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą usługi Azure Managed Disks.
  1. 5 System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z usługi Azure Managed Disks.
  2. 6 Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.
  3. 7 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w przypadku usługi Azure Web Apps

Usługa Azure Web Apps to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node.js lub PHP. Szybciej dostarczaj wartość swoim klientom za pomocą potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usługi Web Apps.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu systemu Jenkins i platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Aranżując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Container Service, możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.