Pomiń nawigację

Hybrydowe środowisko HPC na platformie Azure za pomocą pakietu HPC Pack

Pakiet Microsoft HPC Pack to bezpłatne rozwiązanie do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) oparte na technologiach Microsoft Azure i Windows Server. Pakiet HPC Pack obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi do wdrażania, administrowania, planowania zadań oraz monitorowania w środowisku klastra HPC w systemach Windows i Linux, dzięki czemu zapewnia on elastyczną platformę na potrzeby tworzenia oraz uruchamiania aplikacji HPC lokalnie i na platformie Azure.

To rozwiązanie pokazuje proces tworzenia hybrydowego środowiska HPC (środowisko lokalne i platforma Azure) za pomocą pakietu HPC Pack.

7 6 5 4 3 2 1

Zaloguj się do lokalnego węzła głównego

Dodaj węzły obliczeniowe platformy Azure do klastra

Uruchom węzły obliczeniowe

Prześlij zadania do klastra

Pakiet HPC Pack wysyła zadania do węzłów lokalnych i węzłów platformy Azure w oparciu o wybraną grupę węzłów

Monitorowanie postępu zadań

Zatrzymaj węzły obliczeniowe lub skonfiguruj skalowanie automatyczne

  1. 1 Zaloguj się do lokalnego węzła głównego
  2. 2 Dodaj węzły obliczeniowe platformy Azure do klastra
  3. 3 Uruchom węzły obliczeniowe
  4. 4 Prześlij zadania do klastra
  1. 5 Pakiet HPC Pack wysyła zadania do węzłów lokalnych i węzłów platformy Azure w oparciu o wybraną grupę węzłów
  2. 6 Monitorowanie postępu zadań
  3. 7 Zatrzymaj węzły obliczeniowe lub skonfiguruj skalowanie automatyczne

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Virtual Machines

Twórz maszyny wirtualne z systemami Windows i Linux w kilka sekund.

Microsoft HPC Pack

Bezpłatne rozwiązanie do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) oparte na technologiach Microsoft Azure i Windows Server.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie zapewniają dostęp do dokumentacji dotyczącej wdrażania niektórych produktów i zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań

6 4 3 5 2 1

Obliczenia big compute z użyciem usługi Azure Batch

Obciążenia big compute i HPC (High Performance Computing) wymagają dużej liczby obliczeń i mogą być uruchamiane równolegle przy wykorzystaniu skalowalności i elastyczności chmury. Obciążenia często są uruchamiane asynchronicznie za pomocą przetwarzania wsadowego przy użyciu zasobów obliczeniowych potrzebnych do uruchomienia pracy i harmonogramu zadań wymaganego do określenia tej pracy. Przykłady obciążeń big compute i HPC obejmują symulacje ryzyka finansowego Monte Carlo, renderowanie obrazów, transkodowanie multimediów, przetwarzanie plików i symulacje inżynieryjne lub naukowe.