Hybrydowa ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Azure Stack

Zaimplementowanie podejścia ciągłej integracji/ciągłego opracowywania do wdrażania aplikacji staje się trudne, gdy aplikacje lokalne są tworzone i działają inaczej niż aplikacje w chmurze. Dysponowanie spójnym zestawem procesów i narzędzi programistycznych w środowiskach chmury publicznej platformy Azure oraz lokalnych środowiskach usługi Azure Stack znacznie ułatwia organizacjom implementowanie ciągłej integracji/ciągłego opracowywania. Aplikacje i usługi wdrożone w odpowiedni sposób na platformie Azure i w usłudze Azure Stack są praktycznie wymienne i mogą działać w obu lokalizacjach.

Azure Stack 的混合 CI/CD本地应用程序与云应用程序的构建和运行方式不同时,采用持续集成/持续开发 (CI/CD) 方式部署应用程序比较困难。借助一组一致的跨 Azure 公有云和本地 Azure Stack 环境的开发工具和流程,组织可更加轻松地实现 CI/CD 实践。在 Azure 和 Azure Stack 中正确部署的应用和服务本质上可以交换,并且可以在任一位置运行。123455

Inżynier wprowadza zmiany w kodzie aplikacji i szablonie ARM.

Kod i szablon ARM są zaewidencjonowywane w repozytorium Git usługi Visual Studio Team Services.

Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe.

Wyzwalacz ciągłego wdrażania aranżuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska.

Wdrażanie w usłudze App Service zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack.

  1. 1 Inżynier wprowadza zmiany w kodzie aplikacji i szablonie ARM.
  2. 2 Kod i szablon ARM są zaewidencjonowywane w repozytorium Git usługi Visual Studio Team Services.
  3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe.
  1. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania aranżuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska.
  2. 5 Wdrażanie w usłudze App Service zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack.

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań

Azure Stack 的混合标识将应用程序组件存留在本地并不一定会阻碍云技术的应用。通过 Azure Stack,应用组件可存留在本地,并可同时与 Azure 公有云中运行的组件交互。借助这一蓝图,团队可使用与云中一致的方式管理用户标识和应用程序。12334556

Hybrydowa obsługa tożsamości za pomocą usługi Azure Stack

Konieczność pozostawienia składników aplikacji w środowisku lokalnym nie musi stanowić bariery dla wdrażania technologii chmurowych. Dzięki usłudze Azure Stack składniki aplikacji mogą znajdować się w środowisku lokalnym i jednocześnie wchodzić w interakcje ze składnikami działającymi w chmurze publicznej platformy Azure. Ten plan umożliwia zespołom zarządzanie tożsamością zarówno użytkowników, jak i aplikacji w sposób spójny dla wszystkich chmur.