Architektura hybrydowej analizy ryzyka

Ten szablon rozwiązania do analizy ryzyka korzysta z obliczeń HPC i maszyn wirtualnych z procesorami GPU platformy Azure, aby rozszerzać lokalne możliwości obliczeniowe produktu Tibco GridServer na platformę Azure, używając usługi Azure CycleCloud do integracji automatycznego skalowania. Zadanie wykonywane jest lokalnie i w chmurze z użyciem szybkiego buforowania systemu Avere vFXT i natywnego dostępu systemu NFS do danych rynkowych dostępnych lokalnie.

하이브리드 위험 분석 아키텍처이 템플릿 기반 위험 분석 솔루션은 Azure HPC 컴퓨팅 및 GPU VM(가상 머신)을 사용하여 온-프레미스 Tibco GridServer 컴퓨팅을 Azure로 확장합니다. 자동 크기 조정 통합을 위해 Azure CycleCloud를 사용합니다. 온-프레미스에서 사용할 수 있는 시장 데이터에 대한 네이티브 NFS 액세스 및 Avere vFXT 빠른 캐싱을 통해 작업이 온-프레미스와 클라우드에서 모두 실행됩니다.1234566778

Zespół operacyjny korzysta z usługi Azure CycleCloud w celu skonfigurowania i uruchomienia siatki analizy ryzyka na platformie Azure.

Usługa Azure CycleCloud organizuje tworzenie maszyny wirtualnej i konfigurację oprogramowania dla brokerów Tibco Gridserver i HPCCA, buforu danych w pamięci i pamięci podręcznej Avere vFXT.

Analityk (lub zaplanowana partia) przesyła przepływ pracy analizy ryzyka do lokalnego dyrektora Tibco GridServer. Bazując na zasadach zadań i bieżącym lokalnym użyciu, przepływ zadań dostaje zezwolenie na rozszerzenie działania na platformę Azure w celu zwiększenia pojemności siatki lokalnej.

Produkt Tibco HPCCA wykrywa zmianę głębokości kolejki dla każdego brokera Tibco i żąda dodatkowej pojemności aparatu Tibco za pomocą interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API. Następnie usługa Azure CycleCloud automatycznie uruchamiania węzły aparatu w usłudze Virtual Machine Scale Sets, używając maszyn wirtualnych platformy Azure z serii H, HB i HC w celu zoptymalizowania kosztu i wydajności, oraz maszyn wirtualnych serii NC w celu zapewnienia potrzebnej wydajności procesorów GPU.

Gdy tylko maszyny wirtualne aparatu dołączają do siatki na platformie Azure, brokerzy zaczynają wykonywać zadania na nowych węzłach.

Zadania związane z ryzykiem ściągają artefakty z magazynu lokalnego i usługi Azure Blob Storage zgodnie z potrzebami z systemu Avere vFXT zainstalowanego z systemem NFS i/lub za pośrednictwem szybkiego buforu w pamięci.

Po zakończeniu zadania wyniki są zwracane do elementu przesyłającego lub sterownika, a dane są zapisywane ponownie zależnie od potrzeb w buforze w pamięci lub w magazynie NFS za pośrednictwem systemu Avere vFXT. Buforowane dane są utrwalane albo lokalnie, albo w usłudze Azure Blob Storage.

W miarę opróżniania kolejek zadań produkt Tibco HPCCA używa interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API do zmniejszania siatki obliczeń i redukcji kosztów.

  1. 1 Zespół operacyjny korzysta z usługi Azure CycleCloud w celu skonfigurowania i uruchomienia siatki analizy ryzyka na platformie Azure.
  2. 2 Usługa Azure CycleCloud organizuje tworzenie maszyny wirtualnej i konfigurację oprogramowania dla brokerów Tibco Gridserver i HPCCA, buforu danych w pamięci i pamięci podręcznej Avere vFXT.
  3. 3 Analityk (lub zaplanowana partia) przesyła przepływ pracy analizy ryzyka do lokalnego dyrektora Tibco GridServer. Bazując na zasadach zadań i bieżącym lokalnym użyciu, przepływ zadań dostaje zezwolenie na rozszerzenie działania na platformę Azure w celu zwiększenia pojemności siatki lokalnej.
  4. 4 Produkt Tibco HPCCA wykrywa zmianę głębokości kolejki dla każdego brokera Tibco i żąda dodatkowej pojemności aparatu Tibco za pomocą interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API. Następnie usługa Azure CycleCloud automatycznie uruchamiania węzły aparatu w usłudze Virtual Machine Scale Sets, używając maszyn wirtualnych platformy Azure z serii H, HB i HC w celu zoptymalizowania kosztu i wydajności, oraz maszyn wirtualnych serii NC w celu zapewnienia potrzebnej wydajności procesorów GPU.
  1. 5 Gdy tylko maszyny wirtualne aparatu dołączają do siatki na platformie Azure, brokerzy zaczynają wykonywać zadania na nowych węzłach.
  2. 6 Zadania związane z ryzykiem ściągają artefakty z magazynu lokalnego i usługi Azure Blob Storage zgodnie z potrzebami z systemu Avere vFXT zainstalowanego z systemem NFS i/lub za pośrednictwem szybkiego buforu w pamięci.
  3. 7 Po zakończeniu zadania wyniki są zwracane do elementu przesyłającego lub sterownika, a dane są zapisywane ponownie zależnie od potrzeb w buforze w pamięci lub w magazynie NFS za pośrednictwem systemu Avere vFXT. Buforowane dane są utrwalane albo lokalnie, albo w usłudze Azure Blob Storage.
  4. 8 W miarę opróżniania kolejek zadań produkt Tibco HPCCA używa interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API do zmniejszania siatki obliczeń i redukcji kosztów.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Maszyny wirtualne serii N

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna.

Maszyny wirtualne serii H

Seria H to nowa rodzina wystąpień zaprojektowanych specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności, takich jak modelowanie ryzyka finansowego, symulacje sejsmiczne i dotyczące złóż, modelowanie molekularne i badania z dziedziny genomiki.

Azure CycleCloud

Usługa Microsoft Azure CycleCloud umożliwia efektywne i łatwe zarządzanie często używanymi obciążeniami oraz tworzenie i optymalizowanie klastrów HPC.

Avere vFXT

Szybszy, bardziej dostępny magazyn danych dla obliczeń o wysokiej wydajności na brzegu sieci

TIBCO GridServer

TIBCO GridServer® to wiodąca na rynku platforma infrastruktury do obliczeń siatkowych i elastycznych, a także podstawa działania firm na najbardziej wymagających rynkach na świecie. Ponad milion procesorów CPU rozproszonych w tysiącach globalnych instalacji tworzy firmowe siatki zarządzane przez produkt GridServer.