Architektura hybrydowej analizy ryzyka

Ten szablon rozwiązania do analizy ryzyka korzysta z obliczeń HPC i maszyn wirtualnych z procesorami GPU platformy Azure, aby rozszerzać lokalne możliwości obliczeniowe produktu Tibco GridServer na platformę Azure, używając usługi Azure CycleCloud do integracji automatycznego skalowania. Zadanie wykonywane jest lokalnie i w chmurze z użyciem szybkiego buforowania systemu Avere vFXT i natywnego dostępu systemu NFS do danych rynkowych dostępnych lokalnie.

Arquitectura de análisis de riesgos híbridosEsta solución con plantillas de análisis de riesgos usa el proceso de HPC de Azure y las máquinas virtuales (VM) de GPU para expandir el proceso local de Tibco GridServer a Azure mediante Azure CycleCloud para la integración del autoescalado. El trabajo ejecuta ambos de forma local y en la nube usando la caché rápida de Avere vFXT y el acceso nativo de NFS a los datos del mercado disponibles en el entorno local.1234566778

Zespół operacyjny korzysta z usługi Azure CycleCloud w celu skonfigurowania i uruchomienia siatki analizy ryzyka na platformie Azure.

Usługa Azure CycleCloud organizuje tworzenie maszyny wirtualnej i konfigurację oprogramowania dla brokerów Tibco Gridserver i HPCCA, buforu danych w pamięci i pamięci podręcznej Avere vFXT.

Analityk (lub zaplanowana partia) przesyła przepływ pracy analizy ryzyka do lokalnego dyrektora Tibco GridServer. Bazując na zasadach zadań i bieżącym lokalnym użyciu, przepływ zadań dostaje zezwolenie na rozszerzenie działania na platformę Azure w celu zwiększenia pojemności siatki lokalnej.

Produkt Tibco HPCCA wykrywa zmianę głębokości kolejki dla każdego brokera Tibco i żąda dodatkowej pojemności aparatu Tibco za pomocą interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API. Następnie usługa Azure CycleCloud automatycznie uruchamiania węzły aparatu w usłudze Virtual Machine Scale Sets, używając maszyn wirtualnych platformy Azure z serii H, HB i HC w celu zoptymalizowania kosztu i wydajności, oraz maszyn wirtualnych serii NC w celu zapewnienia potrzebnej wydajności procesorów GPU.

Gdy tylko maszyny wirtualne aparatu dołączają do siatki na platformie Azure, brokerzy zaczynają wykonywać zadania na nowych węzłach.

Zadania związane z ryzykiem ściągają artefakty z magazynu lokalnego i usługi Azure Blob Storage zgodnie z potrzebami z systemu Avere vFXT zainstalowanego z systemem NFS i/lub za pośrednictwem szybkiego buforu w pamięci.

Po zakończeniu zadania wyniki są zwracane do elementu przesyłającego lub sterownika, a dane są zapisywane ponownie zależnie od potrzeb w buforze w pamięci lub w magazynie NFS za pośrednictwem systemu Avere vFXT. Buforowane dane są utrwalane albo lokalnie, albo w usłudze Azure Blob Storage.

W miarę opróżniania kolejek zadań produkt Tibco HPCCA używa interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API do zmniejszania siatki obliczeń i redukcji kosztów.

  1. 1 Zespół operacyjny korzysta z usługi Azure CycleCloud w celu skonfigurowania i uruchomienia siatki analizy ryzyka na platformie Azure.
  2. 2 Usługa Azure CycleCloud organizuje tworzenie maszyny wirtualnej i konfigurację oprogramowania dla brokerów Tibco Gridserver i HPCCA, buforu danych w pamięci i pamięci podręcznej Avere vFXT.
  3. 3 Analityk (lub zaplanowana partia) przesyła przepływ pracy analizy ryzyka do lokalnego dyrektora Tibco GridServer. Bazując na zasadach zadań i bieżącym lokalnym użyciu, przepływ zadań dostaje zezwolenie na rozszerzenie działania na platformę Azure w celu zwiększenia pojemności siatki lokalnej.
  4. 4 Produkt Tibco HPCCA wykrywa zmianę głębokości kolejki dla każdego brokera Tibco i żąda dodatkowej pojemności aparatu Tibco za pomocą interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API. Następnie usługa Azure CycleCloud automatycznie uruchamiania węzły aparatu w usłudze Virtual Machine Scale Sets, używając maszyn wirtualnych platformy Azure z serii H, HB i HC w celu zoptymalizowania kosztu i wydajności, oraz maszyn wirtualnych serii NC w celu zapewnienia potrzebnej wydajności procesorów GPU.
  1. 5 Gdy tylko maszyny wirtualne aparatu dołączają do siatki na platformie Azure, brokerzy zaczynają wykonywać zadania na nowych węzłach.
  2. 6 Zadania związane z ryzykiem ściągają artefakty z magazynu lokalnego i usługi Azure Blob Storage zgodnie z potrzebami z systemu Avere vFXT zainstalowanego z systemem NFS i/lub za pośrednictwem szybkiego buforu w pamięci.
  3. 7 Po zakończeniu zadania wyniki są zwracane do elementu przesyłającego lub sterownika, a dane są zapisywane ponownie zależnie od potrzeb w buforze w pamięci lub w magazynie NFS za pośrednictwem systemu Avere vFXT. Buforowane dane są utrwalane albo lokalnie, albo w usłudze Azure Blob Storage.
  4. 8 W miarę opróżniania kolejek zadań produkt Tibco HPCCA używa interfejsu Azure CycleCloud Auto-Scaling API do zmniejszania siatki obliczeń i redukcji kosztów.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Maszyny wirtualne serii N

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna.

Maszyny wirtualne serii H

Seria H to nowa rodzina wystąpień zaprojektowanych specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności, takich jak modelowanie ryzyka finansowego, symulacje sejsmiczne i dotyczące złóż, modelowanie molekularne i badania z dziedziny genomiki.

Azure CycleCloud

Usługa Microsoft Azure CycleCloud umożliwia efektywne i łatwe zarządzanie często używanymi obciążeniami oraz tworzenie i optymalizowanie klastrów HPC.

Avere vFXT

Szybszy, bardziej dostępny magazyn danych dla obliczeń o wysokiej wydajności na brzegu sieci

TIBCO GridServer

TIBCO GridServer® to wiodąca na rynku platforma infrastruktury do obliczeń siatkowych i elastycznych, a także podstawa działania firm na najbardziej wymagających rynkach na świecie. Ponad milion procesorów CPU rozproszonych w tysiącach globalnych instalacji tworzy firmowe siatki zarządzane przez produkt GridServer.