Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Maszyny wirtualne, Sieć wirtualna, Bramka VPN, ExpressRoute, Magazyn. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

On premises HPC implementation bursting to Azure HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise Storage VPN Express Route Cluster Nodes Cluster Head Node

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

HPC Head Node

The HPC head node runs on-premises or within Azure as a Virtual Machine.
Azure virtual machines of size A8 / A9 provide the HPC compute nodes, running Windows or Linux operating system.
RDMA networking available with A8 and A9 instances is utilized to achieve high bandwidth and microsecond latencies between compute nodes.
Storage nodes can also be run within Virtual Machines.

Maszyny wirtualne

Availability Sets ensure that the application is available and resilient to updates and hardware faults.
Virtual Machines communicating via RDMA are placed within the same Availability Set.

Sieć wirtualna

Virtual Networks provides IP connectivity between the head node, compute nodes and storage nodes.

Bramka VPN

A Virtual Private Gateway provides the Azure endpoint for a VPN connection between an on-premises VPN device and the Azure based Virtual Network.
This enables secure connectivity across the Internet between an on-premises head node or cluster and the compute nodes running in Azure.

ExpressRoute

ExpressRoute provides secure, reliable, high-speed and low-latency connectivity between on-premises resources and Azure resources using private connections that do not traverse the public Internet.

Magazyn

Azure Storage blobs store the disks backing the Virtual Machines and provides long-term storage of unstructured data and executable files used by the HPC application.

Powiązane architektury rozwiązań

HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dużych wystąpień obliczeniowych jako usługa

Klienci z aplikacjami HPC skalowalnymi do tysięcy rdzeni obliczeniowych, które rozszerzają lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub są uruchamiane jako 100% natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC jest implementowane za pomocą usługi Azure Batch, która oferuje możliwości planowania zadań, automatycznego skalowania zasobów obliczeniowych i zarządzania wykonywaniem jako usługa platformy (PaaS) i redukuje ilość kodu infrastruktury HPC i liczbę operacji konserwacji.

Dowiedz się więcej