Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Klaster HPC wdrożony w chmurze

Aplikacje wykonujące obliczenia o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) mogą być skalowane do tysięcy rdzeni obliczeniowych, rozszerzać lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub być uruchamiane jako całkowicie natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC, w tym węzeł główny, węzły obliczeniowe i węzły magazynu, działa na platformie Azure i nie wymaga żadnej konserwacji infrastruktury sprzętowej.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Virtual Machine Scale Sets, Virtual Network oraz Storage. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Węzeł główny HPC

Węzeł główny HPC działa lokalnie lub na platformie Azure jako maszyna wirtualna.
Maszyny wirtualne platformy Azure o rozmiarze A8/A9 oferują węzły obliczeniowe HPC z systemem operacyjnym Windows lub Linux.
Sieć RDMA dostępna z wystąpieniami A8 i A9 jest wykorzystywana do osiągania wysokiej przepustowości i mikrosekundowych opóźnień między węzłami obliczeniowymi.
Węzły usługi Storage można również uruchamiać na maszynach wirtualnych.

Virtual Machine Scale Sets

Dzięki zestawom dostępności aplikacja pozostaje dostępna i odporna na aktualizacje oraz awarie sprzętu.
Maszyny wirtualne komunikujące się za pomocą funkcji RDMA są umieszczane w ramach tego samego zestawu dostępności.

Virtual Network

Sieć wirtualna zapewnia łączność IP między węzłem głównym, węzłami obliczeniowymi i węzłami magazynu.

Storage

W obiektach blob usługi Azure Storage są przechowywane dyski obsługujące maszyny wirtualne. Oferuje ona możliwość długoterminowego magazynowania danych bez struktury oraz plików wykonywalnych używanych przez aplikację HPC.

Szablony usługi Azure Resource Manager

Szablony usługi Resource Manager (pliki skryptów) służą do wdrażania aplikacji w środowisku HPC.

Powiązane architektury rozwiązań

HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Lokalna implementacja HPC przenosząca obsługę dużego ruchu do platformy Azure

Aplikacje wykonujące obliczenia o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) mogą być skalowane do tysięcy rdzeni obliczeniowych, rozszerzać lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub być uruchamiane jako całkowicie natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC może rozszerzyć swoje możliwości obliczeniowe, używając intensywnie korzystających z mocy obliczeniowej wystąpień maszyn wirtualnych działających na platformie Azure i dostępnych za pośrednictwem usługi ExpressRoute lub sieci VPN.

Dowiedz się więcej