Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Zestawy skali maszyn wirtualnych, Sieć wirtualna, Magazyn. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

HPC cluster deployed in the cloud OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

HPC Head Node

The HPC head node runs on-premises or within Azure as a Virtual Machine.
Azure virtual machines of size A8 / A9 provide the HPC compute nodes, running Windows or Linux operating system.
RDMA networking available with A8 and A9 instances is utilized to achieve high bandwidth and microsecond latencies between compute nodes.
Storage nodes can also be run within Virtual Machines.

Zestawy skali maszyn wirtualnych

Availability Sets ensure that the application is available and resilient to updates and hardware faults.
Virtual Machines communicating via RDMA are placed within the same Availability Set.

Sieć wirtualna

Virtual Networks provides IP connectivity between the head node, compute nodes and storage nodes.

Magazyn

Azure Storage blobs store the disks backing the Virtual Machines and provides long-term storage of unstructured data and executable files used by the HPC application.

ARM templates

ARM templates or script files are used to deploy your application to the HPC environment.

Powiązane architektury rozwiązań

On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Dowiedz się więcej
Rozwiązania dużych wystąpień obliczeniowych jako usługa

Klienci z aplikacjami HPC skalowalnymi do tysięcy rdzeni obliczeniowych, które rozszerzają lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub są uruchamiane jako 100% natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC jest implementowane za pomocą usługi Azure Batch, która oferuje możliwości planowania zadań, automatycznego skalowania zasobów obliczeniowych i zarządzania wykonywaniem jako usługa platformy (PaaS) i redukuje ilość kodu infrastruktury HPC i liczbę operacji konserwacji.

Dowiedz się więcej