Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Rozwiązania dużych wystąpień obliczeniowych jako usługa

Klienci z aplikacjami HPC skalowalnymi do tysięcy rdzeni obliczeniowych, które rozszerzają lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub są uruchamiane jako 100% natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC jest implementowane za pomocą usługi Azure Batch, która oferuje możliwości planowania zadań, automatycznego skalowania zasobów obliczeniowych i zarządzania wykonywaniem jako usługa platformy (PaaS) i redukuje ilość kodu infrastruktury HPC i liczbę operacji konserwacji.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Maszyny wirtualne, Magazyn, Partia zadań. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

Big Compute Solutions as a Service Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Maszyny wirtualne

Maszyny wirtualne platformy Azure o rozmiarze A8/A9 oferują węzły obliczeniowe HPC z systemem operacyjnym Windows lub Linux.
Sieć RDMA dostępna z wystąpieniami A8 i A9 jest wykorzystywana do osiągania wysokiej przepustowości i mikrosekundowych opóźnień między węzłami obliczeniowymi.
Węzły usługi Storage można również uruchamiać w usłudze Virtual Machines.

Magazyn

W obiektach blob usługi Azure Storage są przechowywane dyski obsługujące usługę Virtual Machines. Oferuje ona możliwość długoterminowego magazynowania danych bez struktury oraz plików wykonywalnych używanych przez aplikację HPC.

Partia zadań

Usługa Azure Batch wysyła duże ilości danych do aparatu obliczeniowego działającego w chmurze.

Powiązane architektury rozwiązań

HPC cluster deployed in the cloud

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This entire HPC solution, including the head node, compute nodes and storage nodes runs in Azure, leaving you with no hardware infrastructure to maintain.

Dowiedz się więcej
On premises HPC implementation bursting to Azure

Customers with HPC applications that can scale to thousands of compute cores, extending on-premises big compute or running as a 100% cloud native solution. This HPC solution can extend its computational capacity by leveraging the compute intensive instances of Virtual Machines running in Azure and accessed via Express Route or VPN.

Dowiedz się więcej