Architektura rozwiązania: Rozwiązania dużych wystąpień obliczeniowych jako usługa

Aplikacje wykonujące obliczenia o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) mogą być skalowane do tysięcy rdzeni obliczeniowych, rozszerzać lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub być uruchamiane jako całkowicie natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC jest implementowane za pomocą usługi Azure Batch, która oferuje możliwości planowania zadań, automatycznego skalowania zasobów obliczeniowych i zarządzania wykonywaniem jako usługa platformy (PaaS) i redukuje ilość kodu infrastruktury HPC i liczbę operacji konserwacji.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Maszyny wirtualne, Magazyn oraz Batch. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Maszyny wirtualne

Maszyny wirtualne platformy Azure o rozmiarze A8/A9 oferują węzły obliczeniowe HPC z systemem operacyjnym Windows lub Linux.
Sieć RDMA dostępna z wystąpieniami A8 i A9 jest wykorzystywana do osiągania wysokiej przepustowości i mikrosekundowych opóźnień między węzłami obliczeniowymi.
Węzły usługi Storage można również uruchamiać na maszynach wirtualnych.

Magazyn

W obiektach blob usługi Azure Storage są przechowywane dyski obsługujące maszyny wirtualne. Oferuje ona możliwość długoterminowego magazynowania danych bez struktury oraz plików wykonywalnych używanych przez aplikację HPC.

Batch

Usługa Azure Batch wysyła duże ilości danych do aparatu obliczeniowego działającego w chmurze.

Powiązane architektury rozwiązań

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Klaster HPC wdrożony w chmurze

Aplikacje wykonujące obliczenia o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) mogą być skalowane do tysięcy rdzeni obliczeniowych, rozszerzać lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub być uruchamiane jako całkowicie natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC, w tym węzeł główny, węzły obliczeniowe i węzły magazynu, działa na platformie Azure i nie wymaga żadnej konserwacji infrastruktury sprzętowej.

Dowiedz się więcej
HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Lokalna implementacja HPC przenosząca obsługę dużego ruchu do platformy Azure

Aplikacje wykonujące obliczenia o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) mogą być skalowane do tysięcy rdzeni obliczeniowych, rozszerzać lokalne duże wystąpienia obliczeniowe lub być uruchamiane jako całkowicie natywne rozwiązanie w chmurze. To rozwiązanie HPC może rozszerzyć swoje możliwości obliczeniowe, używając intensywnie korzystających z mocy obliczeniowej wystąpień maszyn wirtualnych działających na platformie Azure i dostępnych za pośrednictwem usługi ExpressRoute lub sieci VPN.

Dowiedz się więcej