Prowadzenie rozgrywki przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Gaming using Azure Database for MySQLScale your databases elastically to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Powiązane architektury rozwiązań

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.