Pomiń nawigację

Prowadzenie rozgrywki przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Elastycznie skaluj bazy danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach.

Mobile App Azure Traffic Manager Azure API Apps(Game backend) Azure Database for MySQL Azure CDN Azure Storage(Game files) Azure HD Insight(Game analytics)

Powiązane architektury rozwiązań

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Browser Azure Database for MySQL(Product Catalog) Azure Database for MySQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage Azure HD Insight(Game Analytics)

Handel detaliczny i elektroniczny przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby biznesowe. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

B r owser Mobile App Azu r e T raffic Manager Azu r e App Se r vices Azu r e Data b ase for MySQL

Skalowalne aplikacje internetowe i mobilne korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Browser Azure CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for MySQL Redis Cache

Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Mobile App Financial data f r om multiple sou r ces Azu r e App Se r vices B r owser P o w er BI (Financial Anal y tics) Azu r e Data b ase for MySQL (Financial Data S t o r e) $

Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.