Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQL

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

Powiązane architektury rozwiązań

Intelligent apps using Azure Database for PostgreSQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQL

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.