Pomiń nawigację

Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQL

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Applications de gestion financière utilisant Azure Database pour PostgreSQLStockez de façon sécurisée les données critiques et fournissez aux utilisateurs des insights et analytiques à forte valeur ajoutée sur les données agrégées, en utilisant la sécurité et les performances intégrées.

Powiązane architektury rozwiązań