Pomiń nawigację

Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Aplicativos de gerenciamento financeiro usando o Banco de Dados do Azure para MySQLArmazene dados críticos com segurança e forneça análise e insights de valor elevado por dados agregados aos usuários, usando desempenho e segurança internos.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Powiązane architektury rozwiązań

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.