Pomiń nawigację

Czatbot zwiększający produktywność w przedsiębiorstwie

Usługę Azure Bot Service można łatwo połączyć z usługą interpretacji języka, aby tworzyć zaawansowane boty zwiększające produktywność w przedsiębiorstwie. Pozwala to organizacjom na usprawnianie typowych działań związanych z pracą przez zintegrowanie systemów zewnętrznych, takich jak między innymi kalendarz usługi Office 365 i sprawy klientów przechowywane w rozwiązaniu Dynamics CRM.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service は容易に Language Understanding と組み合わせることができ、企業の生産性を確認するための強力なボットを構築できます。また、Office 365 カレンダーなどの外部システムや Dynamics CRM に保存されている顧客の事例などを統合することで、組織は一般的な業務を効率化できます。AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Pracownik uzyskuje dostęp do bota zwiększającego produktywność w przedsiębiorstwie

Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika

Bot może zbadać kalendarz pracownika w usłudze Office 365 za pośrednictwem programu Azure Graph

Na podstawie danych zebranych z kalendarza bot uzyskuje informacje dotyczące sprawy z rozwiązania Dynamics CRM

Informacje są zwracane pracownikowi, który może odfiltrować dane bez opuszczania bota

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Pracownik uzyskuje dostęp do bota zwiększającego produktywność w przedsiębiorstwie
  2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
  3. 3 Bot może zbadać kalendarz pracownika w usłudze Office 365 za pośrednictwem programu Azure Graph
  1. 4 Na podstawie danych zebranych z kalendarza bot uzyskuje informacje dotyczące sprawy z rozwiązania Dynamics CRM
  2. 5 Informacje są zwracane pracownikowi, który może odfiltrować dane bez opuszczania bota
  3. 6 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1237456

Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Zařízení IoTVyužijte možnost vytvořit bezproblémová konverzační rozhraní se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně. Služba LUIS je schopná integrovat až 500 záměrů pro převod příkazů na inteligentní akce.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Urządzenia IoT

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.