Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Odzyskiwanie po awarii dla małych i średnich firm za pomocą rozwiązania Double Take DR

Małe i średnie firmy mogą niedrogo zaimplementować funkcje odzyskiwania po awarii w chmurze przy użyciu rozwiązania partnera, takiego jak Double-Take DR.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Traffic Manager, VPN Gateway oraz Virtual Network. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Double-TakeDR VM Customers Traffic Manager(DNS Routing)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Traffic Manager

Ruch DNS jest kierowany przez usługę Traffic Manager, która umożliwia łatwe kierowanie ruchu między lokacjami zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez organizację.

Double-Take DR

Double-Take DR jest rozwiązaniem partnera.

VPN Gateway

Brama VPN Gateway umożliwia bezpieczną i prywatną komunikację między siecią lokalną i siecią w chmurze.

Virtual Network

W sieci wirtualnej jest tworzona lokacja trybu failover w przypadku awarii.

Powiązane architektury rozwiązań