Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Odzyskiwanie po awarii dla małych i średnich firm za pomocą usługi Azure Site Recovery

Małe i średnie firmy mogą niedrogo zaimplementować funkcje odzyskiwania po awarii w chmurze przy użyciu usługi Azure Site Recovery lub rozwiązania partnera, takiego jak Double-Take DR.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Menedżer ruchu, Odzyskiwanie witryn, Sieć wirtualna. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

SMB Disaster Recovery with Azure Site Recovery Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Menedżer ruchu

Ruch DNS jest kierowany przez usługę Traffic Manager, która umożliwia łatwe kierowanie ruchu między lokacjami zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez organizację.

Odzyskiwanie witryn

Usługa Azure Site Recovery organizuje replikację maszyn i zarządza konfiguracją procedur trybu failover.

Sieć wirtualna

W usłudze Virtual Network jest tworzona lokacja trybu failover w przypadku awarii.

Magazyn obiektów Blob

W usłudze Blob Storage są przechowywane obrazy replik wszystkich maszyn chronionych przez usługę Site Recovery.

Powiązane architektury rozwiązań