Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Odzyskiwanie po awarii dla małych i średnich firm za pomocą usługi Azure Site Recovery

Małe i średnie firmy mogą niedrogo zaimplementować funkcje odzyskiwania po awarii w chmurze przy użyciu usługi Azure Site Recovery lub rozwiązania partnera, takiego jak Double-Take DR.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Traffic Manager, Site Recovery oraz Virtual Network. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Traffic Manager

Ruch DNS jest kierowany przez usługę Traffic Manager, która umożliwia łatwe kierowanie ruchu między lokacjami zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez organizację.

Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery organizuje replikację maszyn i zarządza konfiguracją procedur trybu failover.

Virtual Network

W sieci wirtualnej jest tworzona lokacja trybu failover w przypadku awarii.

Magazyn obiektów Blob

W usłudze Blob Storage są przechowywane obrazy replik wszystkich maszyn chronionych przez usługę Site Recovery.

Powiązane architektury rozwiązań