Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Odzyskiwanie po awarii w skali przedsiębiorstwa

Architektura stosowana w dużych przedsiębiorstw dla serwerów sieci Web z programem SharePoint, systemem Dynamics CRM i systemem Linux hostowanych w lokalnym centrum danych z przejściem do infrastruktury platformy Azure w trybie failover.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Menedżer ruchu, Odzyskiwanie witryn, Usługa Active Directory systemu Azure, Bramka VPN, Sieć wirtualna. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

Enterprise Scale Disaster Recovery Active Directory replication SQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery) Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs Users Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery VPN Tunnel Linux WebPhysical Machine Site RecoveryUnified Gateway Windows RRASgateway VM ActiveDirectory SharePointFrontend VM Dynamics CRMServer VM SharePointApp VM SQL Server2016 VM Blob Storage VPNGateway Azure ActiveDirectory Virtual Network Linux Web VM* SharePointFrontend VM* Dynamics CRMServer VM* DNS VM* SQL Server2016 VM

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Menedżer ruchu

Ruch DNS jest kierowany przez usługę Traffic Manager, która umożliwia łatwe kierowanie ruchu między lokacjami zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez organizację.

Odzyskiwanie witryn

Usługa Azure Site Recovery organizuje replikację maszyn i zarządza konfiguracją procedur trybu failover.

Magazyn obiektów Blob

W usłudze Blob Storage są przechowywane obrazy replik wszystkich maszyn chronionych przez usługę Site Recovery.

Usługa Active Directory systemu Azure

Usługa Azure Active Directory jest repliką lokalnych usług AD umożliwiającą uwierzytelnianie i autoryzowanie aplikacji w chmurze przez firmę.

Bramka VPN

Usługa VPN Gateway umożliwia bezpieczną i prywatną komunikację między siecią lokalną i siecią w chmurze.

Sieć wirtualna

W usłudze Virtual Network jest tworzona lokacja trybu failover w przypadku awarii.

Powiązane architektury rozwiązań