Architektura rozwiązania: Odzyskiwanie po awarii w skali przedsiębiorstwa

Architektura stosowana w dużych przedsiębiorstwach dla serwerów sieci Web z programem SharePoint, systemem Dynamics CRM i systemem Linux hostowanych w lokalnym centrum danych z przejściem do infrastruktury platformy Azure w trybie failover.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Traffic Manager, Azure Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway oraz Virtual Network. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Enterprise-scale disaster recoveryA large enterprise architecture for SharePoint, Dynamics CRM and Linux web servers hosted on an on-premises datacenter with failover to Azure infrastructure.Active Directory replicationSQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery)Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursUsersTraffic Manager(DNS Routing)Site RecoveryVPN TunnelLinux WebPhysical MachineSite RecoveryUnified GatewayWindows RRASgateway VMActiveDirectorySharePointFrontend VMDynamics CRMServer VMSharePointApp VMSQL Server2016 VMBlob StorageVPNGatewayAzure ActiveDirectoryVirtual NetworkLinux Web VM*SharePointFrontend VM*Dynamics CRMServer VM*DNS VM*SQL Server2016 VM

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Traffic Manager

Ruch DNS jest kierowany przez usługę Traffic Manager, która umożliwia łatwe kierowanie ruchu między lokacjami zgodnie z zasadami zdefiniowanymi przez organizację.

Azure Site Recovery

Usługa Azure Site Recovery organizuje replikację maszyn i zarządza konfiguracją procedur trybu failover.

Magazyn obiektów Blob

W usłudze Blob Storage są przechowywane obrazy replik wszystkich maszyn chronionych przez usługę Site Recovery.

Azure Active Directory

Usługa Azure Active Directory jest repliką lokalnych usług Azure Active Directory umożliwiającą uwierzytelnianie i autoryzowanie aplikacji w chmurze przez firmę.

VPN Gateway

Brama VPN Gateway umożliwia bezpieczną i prywatną komunikację między siecią lokalną i siecią w chmurze.

Virtual Network

W sieci wirtualnej jest tworzona lokacja trybu failover w przypadku awarii.

Powiązane architektury rozwiązań