Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Wyszukiwanie słów kluczowych/zamiana mowy na tekst/optyczne rozpoznawanie znaków — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie przekształcające mowę na tekst pozwala na identyfikowanie mowy w statycznych plikach wideo, dzięki czemu można nią zarządzać jak zawartością standardową, na przykład umożliwiając pracownikom wyszukiwanie w szkoleniowych filmach wideo wypowiadanych słów i fraz, a następnie szybkie przechodzenie do odpowiedniego miejsca w filmie wideo. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą przekazywać statyczne filmy wideo do witryny sieci Web platformy Azure. Usługa Azure Media Indexer użyje interfejsu API mowy do indeksowania mowy w filmach wideo i przechowywania ich w usługach SQL Azure. Użytkownik będzie mógł wyszukiwać słowa i frazy za pośrednictwem witryny sieci Web platformy Azure, a następnie wyświetlać listę wyników. Po wybraniu wyniku będzie można wyświetlić określony fragment filmu wideo, w którym występuje dane słowo lub fraza.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: CDN, Wyszukiwanie. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

Speech to Text Digital Media Solution ArchitectureTTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Blob Storage

Umożliwia przechowywanie dużej ilości danych bez struktury, takich jak tekst lub dane binarne, do których można uzyskiwać dostęp z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem protokołu HTTP lub HTTPS. Usługa Blob Storage pozwala publicznie ujawniać dane użytkownikom na całym świecie lub przechowywać dane aplikacji do użytku prywatnego.

Azure Encoder

Zadania kodowania to jedna z operacji najczęściej przeprowadzanych przy użyciu usługi Media Services. Zadania kodowania są tworzone w celu konwertowania plików multimediów z jednego formatu kodowania na inny.

Azure Streaming Endpoint

Reprezentuje usługę przesyłania strumieniowego, która umożliwia dostarczanie zawartości bezpośrednio do aplikacji odtwarzacza klienta lub sieci dostarczania zawartości (CDN) w celu dalszego rozpowszechniania.

CDN

Oferuje bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości o szerokim zasięgu globalnym i rozbudowanym zestawie funkcji.

Odtwarzacz multimediów Azure

Używa standardów, takich jak HTML5 (MSE/EME), aby zapewnić zaawansowane adaptacyjne środowisko przesyłania strumieniowego. Niezależnie od użytej technologii odtwarzania, deweloperzy mają dostęp do interfejsów API za pomocą jednolitego interfejsu języka JavaScript.

Wyszukiwanie

Deleguje zarządzanie infrastrukturą i serwerem wyszukiwania jako usługi do firmy Microsoft, pozostawiając do dyspozycji użytkownika gotową do zastosowania usługę do wypełniania danymi, która będzie następnie używana do dodawania opcji wyszukiwania do aplikacji sieci Web lub mobilnej.

Aplikacje sieci Web

Hostuje witrynę sieci Web lub aplikację sieci Web.

Indeksator multimediów Azure

Umożliwia oznaczanie zawartości multimediów jako możliwej do przeszukiwania oraz generowanie pełnotekstowej transkrypcji na potrzeby napisów i słów kluczowych. Możesz przetwarzać jeden plik multimediów lub wiele plików multimediów w partii.

Powiązane architektury rozwiązań

Wideo na żądanie — multimedia cyfrowe

Podstawowe rozwiązanie obsługujące wideo na żądanie oferuje możliwość przesyłania strumieniowego nagranej zawartości wideo, takiej jak filmy, klipy z wiadomościami, informacje sportowe, szkoleniowe filmy wideo lub samouczki pomocy technicznej klientów, do dowolnego punktu końcowego z funkcją obsługi wideo: urządzenia, aplikacji mobilnej lub przeglądarki na komputerze. Pliki wideo są przekazywane do usługi Azure Blob Storage, kodowane do standardowego formatu z różnymi szybkościami transmisji bitów, a następnie rozpowszechniane za pośrednictwem wszystkich głównych adaptacyjnych protokołów przesyłania strumieniowego z różnymi szybkościami transmisji bitów (HLS, MPEG-DASH, Smooth) do klienta rozwiązania Azure Media Player.

Dowiedz się więcej
Transmisja strumieniowa na żywo — multimedia cyfrowe

Rozwiązanie do obsługi transmisji strumieniowej na żywo, które umożliwia przechwytywanie zawartości wideo w czasie rzeczywistym i emitowanie jej do klientów na przykład podczas rozmów kwalifikacyjnych, konferencji lub imprez sportowych dostępnych w trybie online w czasie rzeczywistym. W przypadku tego rozwiązania wideo jest przechwytywane przy użyciu kamery i wysyłane do wejściowego punktu końcowego kanału. Kanał odbiera strumień wejściowy na żywo i udostępnia go do przesyłania strumieniowego za pośrednictwem punktu końcowego przesyłania strumieniowego do przeglądarki sieci Web lub aplikacji mobilnej. Kanał oferuje również punkt końcowy monitorowania podglądu, dzięki któremu można wyświetlać podgląd i weryfikować strumień przed dalszym przetwarzaniem i dostarczaniem. W kanale można również nagrywać i przechowywać pozyskaną zawartość do późniejszego przesyłania strumieniowego (wideo na żądanie).

Dowiedz się więcej