Pomiń nawigację

Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta. 

Цифровой маркетинг с использованием Базы данных Azure для MySQLВзаимодействуйте с клиентами во всем мире, используя широкие возможности персонализированного цифрового маркетинга. Быстро создавайте и запускайте цифровые кампании с возможностью автоматического масштабирования на основе потребительского спроса.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Powiązane architektury rozwiązań