Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta. 

Digital Marketing using Azure Database for MySQLEngage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Powiązane architektury rozwiązań

Intelligent apps using Azure Database for MySQLDevelop sophisticated, transformational apps using state of the art machine learning algorithms and integrated visualization tools to get actionable insights and analytics.

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.