Pomiń nawigację

Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta. 

Browser Azure CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for MySQL Redis Cache

Powiązane architektury rozwiązań

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Browser Azure Database for MySQL(Product Catalog) Azure Database for MySQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage Azure HD Insight(Game Analytics)

Handel detaliczny i elektroniczny przy użyciu usługi Azure Database for MySQL

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby biznesowe. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

B r owser Mobile App Azu r e T raffic Manager Azu r e App Se r vices Azu r e Data b ase for MySQL

Skalowalne aplikacje internetowe i mobilne korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Mobile App Financial data f r om multiple sou r ces Azu r e App Se r vices B r owser P o w er BI (Financial Anal y tics) Azu r e Data b ase for MySQL (Financial Data S t o r e) $

Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for MySQL

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.