Architektura rozwiązania: Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego

W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie sieci Web w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure SQL Database, Azure Monitor, Content Delivery Network oraz Azure Cache for Redis. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Простой веб-сайт для цифрового маркетингаСистема управления содержимым упростит начало работы и позволит вам легко поддерживать обмен сообщениями на веб-сайте в режиме реального времени прямо из браузера без каких-либо навыков программирования.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Aplikacje internetowe

Usługa App Service Web App działa w pojedynczym regionie i jest dostępna w przeglądarkach internetowych i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych. System zarządzania zawartością, taki jak Orchard lub Umbraco, oferuje usługę zarządzania zawartością i wdrażania jej w witrynie sieci Web.

Azure SQL Database

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Azure Monitor

Usługa Application Insights oferuje funkcje diagnostyki oraz monitorowania wydajności i kondycji.

Content Delivery Network

Usługa Content Delivery Network obsługuje zawartość statyczną, taką jak obrazy, skrypty i arkusze CSS, oraz redukuje obciążenie serwerów aplikacji internetowych.

Azure Cache for Redis

Usługa Azure Cache for Redis umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych.

Powiązane architektury rozwiązań