Architektura koncepcyjna: Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego

Rozpocznij pracę w prosty sposób i skorzystaj z możliwości systemu zarządzania zawartością, aby umożliwić firmie prostą obsługę wiadomości w witrynie sieci Web w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Baza danych SQL, Application Insights, CDN and Pamięć podręczna Redis. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Diagram-Digital-Marketing-Small-Business Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Web Apps

Usługa App Service Web App działa w pojedynczym regionie i jest dostępna w przeglądarkach sieci Web i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych. System zarządzania zawartością, taki jak Orchard lub Umbraco, oferuje usługę zarządzania zawartością i wdrażania jej w witrynie sieci Web.

Baza danych SQL

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Application Insights

Usługa Application Insights oferuje funkcje diagnostyki i monitorowania wydajności i kondycji.

CDN

Usługa Content Delivery Network obsługuje zawartość statyczną, taką jak obrazy, skrypty i arkusze CSS, oraz redukuje obciążenie serwerów aplikacji sieci Web.

Pamięć podręczna Redis

Usługa Redis Cache umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych.

Powiązane architektury rozwiązań

Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Sitecore

Marketerzy używający platformy Sitecore Experience Platform (xP) mają w zasięgu ręki kompletne dane, zintegrowanie narzędzia i możliwości automatyzacji, dzięki którym można zaangażować klientów w trakcie powtarzalnego cyklu życia. Jest to technologia niezbędna do zyskania wiernych klientów.

Dowiedz się więcej
Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Episerver

Pomóż firmie uruchamiać wielokanałowe witryny sieci Web marketingu cyfrowego na jednej platformie oraz zwiększać i zmniejszać zasięg kampanii na życzenie. Skorzystaj z zalet zaawansowanych funkcji rozwiązania Episerver i zarządzaj wszystkimi aspektami wydajności witryny i kampanii.

Dowiedz się więcej