Architektura rozwiązania: Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego

W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie sieci Web w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Baza danych SQL, Application Insights, Content Delivery Network oraz Pamięć podręczna Redis. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego A diagram showing the solution architecture of a simple digital marketing website, built on the Azure managed services SQL Database, Application Insights, Content Delivery Network, and Redis Cache. Browser Application Insights CDN SQL Database Redis Cache CMS on Web App

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Web Apps

Usługa App Service Web App działa w pojedynczym regionie i jest dostępna w przeglądarkach sieci Web i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych. System zarządzania zawartością, taki jak Orchard lub Umbraco, oferuje usługę zarządzania zawartością i wdrażania jej w witrynie sieci Web.

Baza danych SQL

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Application Insights

Usługa Application Insights oferuje funkcje diagnostyki oraz monitorowania wydajności i kondycji.

Content Delivery Network

Usługa Content Delivery Network obsługuje zawartość statyczną, taką jak obrazy, skrypty i arkusze CSS, oraz redukuje obciążenie serwerów aplikacji sieci Web.

Pamięć podręczna Redis

Usługa Redis Cache umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych.

Powiązane architektury rozwiązań