Architektura rozwiązania: Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Sitecore

Używając platformy Sitecore Experience Platform (xP), masz w zasięgu ręki kompletne dane, zintegrowane narzędzia i możliwości automatyzacji, dzięki którym można zaangażować klientów w trakcie powtarzalnego cyklu życia. Jest to technologia niezbędna do zyskania wiernych klientów.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure SQL Database, Azure Cache for Redis, Usługa Azure Search oraz Azure Monitor. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Scalable Sitecore marketing websiteWith the Sitecore Experience Platform (xP), you have all of the data, integrated tools and automation capabilities at your fingertips to engage your customers throughout an iterative life cycle – the technology foundation that is necessary to win customers for life.Application InsightsBrowserSitecore ContentManagement on Web AppSitecore ContentDelivery on Web AppAzure Cache for RedisSitecore Contenton Azure SQLSitecore Analyticson Azure SQLAzure Search

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Web Apps

Usługa App Service Web Apps działa w wielu regionach, jest dostępna w przeglądarkach sieci Web i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych oraz jest skalowalna w poziomie w wielu wystąpieniach serwera. Używana w rozwiązaniu Sitecore do hostowania ról dostarczania zawartości, zarządzania zawartością, raportowania i przetwarzania.

Azure SQL Database

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Azure Cache for Redis

Usługa Azure Cache for Redis umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych. Stanem sesji oprogramowania Sitecore zarządza usługa Azure Cache for Redis.

Usługa Azure Search

Usługa Azure Search służy do szybkiego wyszukiwania danych. Wszystkie indeksy wyszukiwania Sitecore są przechowywane w usłudze Azure Search, co pozwala na szybkie znajdowanie danych i zwiększanie skalowalności.

Azure Monitor

Usługa Azure Monitor oferuje funkcje diagnostyki oraz monitorowania wydajności i kondycji usługi. Dzięki usłudze Azure Monitor firma Sitecore może korzystać z rozwiązania spełniającego jej potrzeby w zakresie monitorowania wydajności i kondycji.

Powiązane architektury rozwiązań