Architektura rozwiązania: Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Sitecore

Używając platformy Sitecore Experience Platform (xP), masz w zasięgu ręki kompletne dane, zintegrowane narzędzia i możliwości automatyzacji, dzięki którym można zaangażować klientów w trakcie powtarzalnego cyklu życia. Jest to technologia niezbędna do zyskania wiernych klientów.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: SQL Database, Redis Cache, Usługa Azure Search oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Sitecore Diagram przedstawiający architekturę rozwiązania skalowalnej marketingowej witryny sieci Web Sitecore, które utworzono na podstawie usług zarządzanych platformy Azure — SQL Database, Redis Cache, Search i Application Insights. Application Insights Browser Sitecore ContentManagement on Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Web Apps

Usługa App Service Web Apps działa w wielu regionach, jest dostępna w przeglądarkach sieci Web i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych oraz jest skalowalna w poziomie w wielu wystąpieniach serwera. Używana w rozwiązaniu Sitecore do hostowania ról dostarczania zawartości, zarządzania zawartością, raportowania i przetwarzania.

SQL Database

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Redis Cache

Usługa Redis Cache umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych. Stanem sesji oprogramowania Sitecore zarządza usługa Redis Cache.

Usługa Azure Search

Usługa Azure Search służy do szybkiego wyszukiwania danych. Wszystkie indeksy wyszukiwania Sitecore są przechowywane w usłudze Azure Search, co pozwala na szybkie znajdowanie danych i zwiększanie skalowalności.

Application Insights

Usługa Aplication Insights oferuje funkcje diagnostyki oraz monitorowania wydajności i kondycji usługi. Dzięki usłudze Application Insights firma Sitecore może korzystać z rozwiązania spełniającego jej potrzeby w zakresie monitorowania wydajności i kondycji.

Powiązane architektury rozwiązań