Architektura rozwiązania: Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Sitecore

Używając platformy Sitecore Experience Platform (xP), masz w zasięgu ręki kompletne dane, zintegrowane narzędzia i możliwości automatyzacji, dzięki którym można zaangażować klientów w trakcie powtarzalnego cyklu życia. Jest to technologia niezbędna do zyskania wiernych klientów.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure SQL Database, Azure Cache for Redis, Azure Cognitive Search oraz Azure Monitor. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Scalable Sitecore marketing websiteWith the Sitecore Experience Platform (xP), you have all of the data, integrated tools and automation capabilities at your fingertips to engage your customers throughout an iterative life cycle – the technology foundation that is necessary to win customers for life.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Web Apps

Usługa App Service Web Apps działa w wielu regionach, jest dostępna w przeglądarkach sieci Web i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych oraz jest skalowalna w poziomie w wielu wystąpieniach serwera. Używana w rozwiązaniu Sitecore do hostowania ról dostarczania zawartości, zarządzania zawartością, raportowania i przetwarzania.

Azure SQL Database

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Azure Cache for Redis

Usługa Azure Cache for Redis umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych. Stanem sesji oprogramowania Sitecore zarządza usługa Azure Cache for Redis.

Azure Cognitive Search

An Azure Cognitive Search service used for quick look up of data. All Sitecore search indexes are stored in Azure Cognitive Search for quick look up and scalability.

Azure Monitor

Usługa Azure Monitor oferuje funkcje diagnostyki oraz monitorowania wydajności i kondycji usługi. Dzięki usłudze Azure Monitor firma Sitecore może korzystać z rozwiązania spełniającego jej potrzeby w zakresie monitorowania wydajności i kondycji.

Powiązane architektury rozwiązań

Simple digital marketing websiteStart simple with the content management system that enables you to easily maintain messaging on your website in real time, from a browser, with no coding skills.

Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego

W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie sieci Web w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

Dowiedz się więcej
Scalable Episerver marketing websiteLet your business run multi-channel digital marketing websites on one platform and spin campaigns up or down on demand. Take advantage of the comprehensive capabilities of Episerver to manage every aspect of your site and campaign performance.

Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Episerver

Pomóż firmie uruchamiać wielokanałowe witryny sieci Web marketingu cyfrowego na jednej platformie oraz zwiększać i zmniejszać zasięg kampanii na życzenie. Skorzystaj z zalet zaawansowanych funkcji rozwiązania Episerver i zarządzaj wszystkimi aspektami wydajności witryny i kampanii.

Dowiedz się więcej