Architektura rozwiązania: Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Sitecore

Marketerzy używający platformy Sitecore Experience Platform (xP) mają w zasięgu ręki kompletne dane, zintegrowanie narzędzia i możliwości automatyzacji, dzięki którym można zaangażować klientów w trakcie powtarzalnego cyklu życia. Jest to technologia niezbędna do zyskania wiernych klientów.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Baza danych SQL, Pamięć podręczna Redis, Usługa Azure Search oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Diagram-Digital-Marketing-Sitecore Application Insights Browser Sitecore ContentManagementon Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Web Apps

Usługa App Service Web Apps działa w wielu regionach, jest dostępna w przeglądarkach sieci Web i w przeglądarkach dla urządzeń przenośnych oraz jest skalowalna w poziomie w wielu wystąpieniach serwera. Używana w rozwiązaniu Sitecore do hostowania ról dostarczania zawartości, zarządzania zawartością, raportowania i przetwarzania.

Baza danych SQL

Dane dotyczące witryny są przechowywane i obsługiwane w usłudze SQL Database.

Pamięć podręczna Redis

Usługa Redis Cache umożliwia bardzo szybką obsługę zapytań oraz zwiększa skalowalność dzięki zredukowaniu obciążenia głównej bazy danych.
Stanem sesji oprogramowania Sitecore zarządza usługa Redis Cache.

Usługa Azure Search

Usługa Azure Search służy do szybkiego wyszukiwania danych. Wszystkie indeksy wyszukiwania Sitecore są przechowywane w usłudze Azure Search, co pozwala na szybkie znajdowanie danych i zwiększanie skalowalności.

Application Insights

Usługa Aplication Insights oferuje funkcje diagnostyki oraz monitorowania wydajności i kondycji usługi. Dzięki usłudze Application Insights firma Sitecore może korzystać z rozwiązania spełniającego jej potrzeby w zakresie monitorowania wydajności i kondycji.

Powiązane architektury rozwiązań

Prosta witryna sieci Web marketingu cyfrowego

W prosty sposób rozpocznij pracę z systemem zarządzania zawartością, który umożliwi prostą obsługę wiadomości w witrynie sieci Web w czasie rzeczywistym w przeglądarce, nawet bez znajomości kodowania.

Dowiedz się więcej
Skalowalna marketingowa witryna sieci Web Episerver

Pomóż firmie uruchamiać wielokanałowe witryny sieci Web marketingu cyfrowego na jednej platformie oraz zwiększać i zmniejszać zasięg kampanii na życzenie. Skorzystaj z zalet zaawansowanych funkcji rozwiązania Episerver i zarządzaj wszystkimi aspektami wydajności witryny i kampanii.

Dowiedz się więcej