Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań PaaS

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania standardowego systemu PaaS.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Visual Studio Team Services, Baza danych SQL, Pamięć podręczna Redis, Usługa Application Insights w programie Visual Studio. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

Conceptual architecture: Dev-Test deployment for testing PaaS solutions Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Visual Studio Team Services

Usługa Visual Studio Team Services zarządza procesem opracowywania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu ARM i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów

Grupy zasobów usługi VSTS umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Aplikacje sieci Web

W witrynie sieci Web jest uruchamiana aplikacja sieci Web, która jest wdrażana we wszystkich środowiskach. Miejsca przejściowe umożliwiają zamienianie wersji przedprodukcyjnych i produkcyjnych.

Baza danych SQL

W usłudze Azure SQL Database są przechowywane dane witryny. Kopie są wdrażane w środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym.

Pamięć podręczna Redis

Usługa Redis Cache jest używana w środowiskach, aby zwiększyć wydajność witryny sieci Web.

Usługa Application Insights w programie Visual Studio

Usługa Application Insights monitoruje aplikację sieci Web w trakcie jej opracowywania i podczas przebiegów testowych, a następnie monitoruje pełny system produkcyjny po jego udostępnieniu.

Powiązane architektury rozwiązań