Architektura rozwiązania: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań PaaS

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania standardowego systemu PaaS.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Visual Studio Team Services, SQL Database, Redis Cache oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio Team Services

Usługa Visual Studio Team Services zarządza procesem opracowywania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu usługi Azure Resource Manager i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów

Grupy zasobów usługi Visual Studio Team Services umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Web Apps

Aplikacja sieci Web uruchamia witrynę sieci Web i jest wdrażana we wszystkich środowiskach. Miejsca przejściowe umożliwiają zamienianie wersji przedprodukcyjnych i produkcyjnych.

SQL Database

W usłudze Azure SQL Database są przechowywane dane witryny. Kopie są wdrażane w środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym.

Redis Cache

Usługa Redis Cache jest używana w środowiskach, aby zwiększyć wydajność witryny sieci Web.

Application Insights

Usługa Application Insights monitoruje aplikację sieci Web w trakcie jej opracowywania i podczas przebiegów testowych, a następnie monitoruje pełny system produkcyjny po jego udostępnieniu.

Powiązane architektury rozwiązań