Architektura rozwiązania: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań PaaS

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania standardowego systemu PaaS.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Visual Studio Team Services, SQL Database, Redis Cache oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Visual Studio Team Services

Usługa Visual Studio Team Services zarządza procesem opracowywania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu usługi Azure Resource Manager i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów

Grupy zasobów usługi Visual Studio Team Services umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Web Apps

Aplikacja sieci Web uruchamia witrynę sieci Web i jest wdrażana we wszystkich środowiskach. Miejsca przejściowe umożliwiają zamienianie wersji przedprodukcyjnych i produkcyjnych.

SQL Database

W usłudze Azure SQL Database są przechowywane dane witryny. Kopie są wdrażane w środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym.

Redis Cache

Usługa Redis Cache jest używana w środowiskach, aby zwiększyć wydajność witryny sieci Web.

Application Insights

Usługa Application Insights monitoruje aplikację sieci Web w trakcie jej opracowywania i podczas przebiegów testowych, a następnie monitoruje pełny system produkcyjny po jego udostępnieniu.

Powiązane architektury rozwiązań