Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań mikrousług

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania systemu opartego na mikrousługach.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure DevOps, Service Fabric oraz Azure SQL Database. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Dev-Test deployment for testing microservice solutionsThis architecture represents how to configure your infrastructure for development and testing of a microservices-based system.ARM Infrastructure andService Fabric Code DeploymentS1S2S3S1S2S3S1S2S1S2S1S2S1S2S3Visual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupDevelopmentDatabaseQADatabaseProductionDatabaseDevelopment Host 1QA Host 1QA Host 2QA Host 2QA Host 3Production Host 1

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Azure DevOps

Usługi Azure DevOps zarządzają procesem programowania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu usługi Azure Resource Manager i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów usługi Azure DevOps

Grupy zasobów usługi Azure DevOps umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Service Fabric

Usługa Service Fabric organizuje wszystkie mikrousługi używane w rozwiązaniu. Na etapie opracowywania kod jest wdrażany bezpośrednio z poziomu narzędzi deweloperskich, a w środowiskach testowych i produkcyjnych kod jest wdrażany za pomocą agenta kompilacji i wersji przy użyciu szablonów usługi Resource Manager.

Azure SQL Database

W usłudze Azure SQL Database są przechowywane dane witryny. Kopie są wdrażane w środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym.

Powiązane architektury rozwiązań