Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań mikrousług

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania systemu opartego na mikrousługach.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Visual Studio Team Services, Service Fabric oraz Azure SQL Database. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

ARM Infrastructure andService Fabric Code Deployment S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group DevelopmentDatabase QADatabase ProductionDatabase Development Host 1 QA Host 1 QA Host 2 QA Host 2 QA Host 3 Production Host 1

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio Team Services

Usługa Visual Studio Team Services zarządza procesem opracowywania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu usługi Azure Resource Manager i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów usługi Visual Studio Team Services

Grupy zasobów usługi Visual Studio Team Services umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Service Fabric

Usługa Service Fabric organizuje wszystkie mikrousługi używane w rozwiązaniu. Na etapie opracowywania kod jest wdrażany bezpośrednio z poziomu narzędzi deweloperskich, a w środowiskach testowych i produkcyjnych kod jest wdrażany za pomocą agenta kompilacji i wersji przy użyciu szablonów usługi Resource Manager.

Azure SQL Database

W usłudze Azure SQL Database są przechowywane dane witryny. Kopie są wdrażane w środowisku deweloperskim, testowym i produkcyjnym.

Powiązane architektury rozwiązań