Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań IaaS

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania standardowego systemu SaaS opartego na usłudze IaaS.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Visual Studio Team Services, Azure DevTest Labs, Virtual Machines oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Sevices Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group Application Insights Application Insights Application Insights Azure DevTest Labs Azure DevTest Labs SQL Server2016DevelopmentVM SQL Server2016DevelopmentVM Redis CacheLinux VM IISDev VM Redis CacheLinux VM IISQA VM ProductionSQL Server2016 DatabaseServer Pool Redis CacheVM Set IIS ProductionVM Set IISPre-ProductionVM Set

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Visual Studio Team Services

Usługa Visual Studio Team Services zarządza procesem opracowywania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu usługi Azure Resource Manager i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów usługi Visual Studio Team Services

Grupy zasobów usługi Visual Studio Team Services umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Azure DevTest Labs

Usługa Azure Dev-Test Labs zarządza wszystkimi maszynami wirtualnymi używanymi w środowiskach deweloperskich i testowych.

Virtual Machines

Maszyny wirtualne są używane do wdrażania wszystkich produktów używanych w tym rozwiązaniu. Miejsca przejściowe umożliwiają zamienianie wersji przedprodukcyjnych i produkcyjnych.

Application Insights

Usługa Application Insights monitoruje aplikację sieci Web w trakcie jej opracowywania i podczas przebiegów testowych, a następnie monitoruje pełny system produkcyjny po jego udostępnieniu.

Powiązane architektury rozwiązań