Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Wdrażanie rozwiązań deweloperskich i testowych na potrzeby testowania rozwiązań IaaS

Ta architektura pozwala skonfigurować infrastrukturę na potrzeby opracowywania i testowania standardowego systemu SaaS opartego na usłudze IaaS.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure DevOps, Azure DevTest Labs, Virtual Machines oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Dev-Test-distribution för testning av IaaS-lösningarDenna arkitektur visar hur du konfigurerar infrastrukturen för utveckling och testning av ett standard-IaaS-system baserat på SaaS.SwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam SevicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupApplication InsightsApplication InsightsApplication InsightsAzure DevTest LabsAzure DevTest LabsSQL Server2016DevelopmentVMSQL Server2016DevelopmentVMRedis CacheLinux VMIISDev VMRedis CacheLinux VMIISQA VMProductionSQL Server2016 DatabaseServer PoolRedis CacheVM SetIIS ProductionVM SetIISPre-ProductionVM Set

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Azure DevOps

Usługa Azure DevOps zarządza procesem programowania.

Microsoft Release Management

Agenci kompilacji i wydań usługi Microsoft Release Management umożliwiają wdrażanie szablonu usługi Azure Resource Manager i skojarzonego kodu w różnych środowiskach.

Grupy zasobów usługi Azure DevOps

Grupy zasobów usługi Azure DevOps umożliwiają zdefiniowanie wszystkich usług wymaganych do wdrożenia rozwiązania w środowisku deweloperskim i testowym oraz produkcyjnym.

Azure DevTest Labs

Usługa Azure Dev-Test Labs zarządza wszystkimi maszynami wirtualnymi używanymi w środowiskach deweloperskich i testowych.

Virtual Machines

Maszyny wirtualne są używane do wdrażania wszystkich produktów używanych w tym rozwiązaniu. Miejsca przejściowe umożliwiają zamienianie wersji przedprodukcyjnych i produkcyjnych.

Application Insights

Usługa Application Insights monitoruje aplikację internetową w trakcie jej opracowywania i podczas przebiegów testów, a następnie monitoruje pełny system produkcyjny po jego udostępnieniu.

Powiązane architektury rozwiązań