Niestandardowe wymagania dotyczące niezależności i grawitacji danych

Usługa Azure Stack na platformie Azure umożliwia organizacjom podejmowanie decyzji dotyczących położenia technologii odpowiednio do potrzeb biznesowych, ułatwiając realizację niestandardowych wymagań dotyczących zgodności, niezależności i grawitacji danych.

Niestandardowe wymagania dotyczące niezależności i grawitacji danychUsługa Azure Stack na platformie Azure umożliwia organizacjom podejmowanie decyzji dotyczących położenia technologii odpowiednio do potrzeb biznesowych, ułatwiając realizację niestandardowych wymagań dotyczących zgodności, niezależności i grawitacji danych.123

Użytkownicy wprowadzają dane do aplikacji internetowej bazującej na platformie Azure.

Aplikacja zatwierdza dane do bazy danych za pośrednictwem połączenia VPN typu „sieć wirtualna-sieć wirtualna” z usługą Azure Stack.

Dane są przechowywane w bazie danych SQL na maszynie wirtualnej.

  1. 1 Użytkownicy wprowadzają dane do aplikacji internetowej bazującej na platformie Azure.
  2. 2 Aplikacja zatwierdza dane do bazy danych za pośrednictwem połączenia VPN typu „sieć wirtualna-sieć wirtualna” z usługą Azure Stack.
  1. 3 Dane są przechowywane w bazie danych SQL na maszynie wirtualnej.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

VPN Gateway

Ustanawianie bezpiecznej łączności między środowiskami lokalnymi

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Azure Stack

Twórz i uruchamiaj innowacyjne aplikacje hybrydowe poza granicami chmury

Powiązane architektury rozwiązań

Hybrydowa ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Azure StackZaimplementowanie podejścia ciągłej integracji/ciągłego opracowywania do wdrażania aplikacji staje się trudne, gdy aplikacje lokalne są tworzone i działają inaczej niż aplikacje w chmurze. Dysponowanie spójnym zestawem procesów i narzędzi programistycznych w środowiskach chmury publicznej platformy Azure oraz lokalnych środowiskach usługi Azure Stack znacznie ułatwia organizacjom implementowanie ciągłej integracji/ciągłego opracowywania. Aplikacje i usługi wdrożone w odpowiedni sposób na platformie Azure i w usłudze Azure Stack są praktycznie wymienne i mogą działać w obu lokalizacjach.123455

Hybrydowa ciągła integracja/ciągłe wdrażanie za pomocą usługi Azure Stack

Zaimplementowanie podejścia ciągłej integracji/ciągłego opracowywania do wdrażania aplikacji staje się trudne, gdy aplikacje lokalne są tworzone i działają inaczej niż aplikacje w chmurze. Dysponowanie spójnym zestawem procesów i narzędzi programistycznych w środowiskach chmury publicznej platformy Azure oraz lokalnych środowiskach usługi Azure Stack znacznie ułatwia organizacjom implementowanie ciągłej integracji/ciągłego opracowywania. Aplikacje i usługi wdrożone w odpowiedni sposób na platformie Azure i w usłudze Azure Stack są praktycznie wymienne i mogą działać w obu lokalizacjach.

Łączność hybrydowa za pomocą usługi Azure StackUsługa Azure Stack umożliwia wdrażanie usług platformy Azure w środowisku lokalnym lub w chmurze przy zastosowaniu spójnej logiki aplikacji, paradygmatu opracowywania i metodologii operacji. Aplikacje chmury hybrydowej to pojedynczy system mający składniki działające zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack. Ten plan rozwiązania ma zastosowanie podczas nawiązywania na potrzeby dowolnej aplikacji łączności obejmującej komunikację między chmurą publiczną platformy Azure i lokalnymi składnikami usługi Azure Stack. Łączność hybrydowa to fundamentalny plan mający zastosowanie do większości rozwiązań usługi Azure Stack. Uwaga: nie dotyczy to wdrożeń usługi Azure Stack, które są odłączone od publicznego Internetu.4321321

Łączność hybrydowa za pomocą usługi Azure Stack

Usługa Azure Stack umożliwia wdrażanie usług platformy Azure w środowisku lokalnym lub w chmurze przy zastosowaniu spójnej logiki aplikacji, paradygmatu opracowywania i metodologii operacji. Aplikacje chmury hybrydowej to pojedynczy system mający składniki działające zarówno na platformie Azure, jak i w usłudze Azure Stack. Ten plan rozwiązania ma zastosowanie podczas nawiązywania na potrzeby dowolnej aplikacji łączności obejmującej komunikację między chmurą publiczną platformy Azure i lokalnymi składnikami usługi Azure Stack. Łączność hybrydowa to fundamentalny plan mający zastosowanie do większości rozwiązań usługi Azure Stack. Uwaga: nie dotyczy to wdrożeń usługi Azure Stack, które są odłączone od publicznego Internetu.

Hybrydowa obsługa tożsamości za pomocą usługi Azure StackKonieczność pozostawienia składników aplikacji w środowisku lokalnym nie musi stanowić bariery dla wdrażania technologii chmurowych. Dzięki usłudze Azure Stack składniki aplikacji mogą znajdować się w środowisku lokalnym i jednocześnie wchodzić w interakcje ze składnikami działającymi w chmurze publicznej platformy Azure. Ten plan umożliwia zespołom zarządzanie tożsamością zarówno użytkowników, jak i aplikacji w sposób spójny dla wszystkich chmur.12334556

Hybrydowa obsługa tożsamości za pomocą usługi Azure Stack

Konieczność pozostawienia składników aplikacji w środowisku lokalnym nie musi stanowić bariery dla wdrażania technologii chmurowych. Dzięki usłudze Azure Stack składniki aplikacji mogą znajdować się w środowisku lokalnym i jednocześnie wchodzić w interakcje ze składnikami działającymi w chmurze publicznej platformy Azure. Ten plan umożliwia zespołom zarządzanie tożsamością zarówno użytkowników, jak i aplikacji w sposób spójny dla wszystkich chmur.