Czat międzyplatformowy

Przyspiesz tworzenie niezawodnych aplikacji do czatu o wysokiej wydajności.

Cross-platform ChatAccelerate development of reliable, high-performing chat applications123

Aplikacja internetowa czatu nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service i odbiera token

Użytkownik loguje się do aplikacji przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego; w przypadku wyniku pozytywnego jest zwracany token elementu nośnego i punkt końcowy usługi SignalR

Użytkownik łączy się z usługą SignalR Service przy użyciu punktu końcowego i tokenu

  1. 1 Aplikacja internetowa czatu nawiązuje połączenie z usługą SignalR Service i odbiera token
  2. 2 Użytkownik loguje się do aplikacji przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego; w przypadku wyniku pozytywnego jest zwracany token elementu nośnego i punkt końcowy usługi SignalR
  1. 3 Użytkownik łączy się z usługą SignalR Service przy użyciu punktu końcowego i tokenu

Powiązane architektury rozwiązań