Architektura rozwiązania: Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu usługi Visual Studio Team Services

Wdrażanie kontenerów ułatwia ciągłe aktualizowanie i ulepszanie aplikacji. Twórz klastry kontenerów, które można replikować i którymi można zarządzać, organizując ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes lub DC/OS w usłudze Azure Container Service. Usługa Visual Studio Team Services umożliwia szybsze i bardziej niezawodne wdrażanie dzięki skonfigurowaniu ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia i organizowania obrazów kontenerów.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Azure Container Service (AKS). Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Współpracuj z członkami swojego zespołu i udostępniaj kod dla aplikacji przystosowanych do kontenerów w repozytorium Git usługi Visual Studio Team Services.

Konfiguruj kompilacje ciągłej integracji, aby tworzyć i testować obrazy kontenerów dla każdego zatwierdzenia przy użyciu usługi Visual Studio Team Services Build. Wypychaj obrazy kontenerów do usługi Azure Container Registry w ramach kompilacji.

Skonfiguruj potok ciągłego wdrażania prowadzący przez wiele środowisk (kontroli jakości, przejściowe i produkcyjne) za pomocą aplikacji Release Management w usłudze Visual Studio Team Services. Twórz integracje z różnymi typami orkiestratorów w usłudze ACS.

Azure Container Service (AKS)

Usługa Azure Container Service i różne obsługiwane przez nią orkiestratory umożliwiają wdrażanie aplikacji opartych na kontenerach i zarządzanie nimi. Obrazy kontenerów są przechowywane w usłudze Azure Container Registry i ściągane przez orkiestratory (Kubernetes, DC/OS, Swarm itd.) działające w usłudze Azure Container Service.

Powiązane architektury rozwiązań

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Ciągłe wdrażanie maszyn wirtualnych za pomocą usługi Visual Studio Team Services

Platforma Azure to światowej klasy chmura na potrzeby wdrażania maszyn wirtualnych i zarządzania nimi. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka ASP.NET, Java, Node, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Dowiedz się więcej
Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu oprogramowania typu open source (OSS)

Usługa Kubernetes zapewnia rozproszoną platformę dla konteneryzowanych aplikacji. Przy użyciu platformy Azure i usługi Kubernetes ciągłe wdrażanie jest prostsze i szybsze.

Dowiedz się więcej
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie aplikacji internetowych platformy Azure przy użyciu usługi Visual Studio Team Services

Ułatw ciągłe wdrażanie aplikacji internetowych dzięki platformie Azure. Usługa Azure App Service to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node lub PHP. Aby te aplikacje internetowe były zawsze aktualne, trzeba utworzyć potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania w celu automatycznego wypychania zmian.

Dowiedz się więcej