Architektura rozwiązania: Ciągłe wdrażanie maszyn wirtualnych za pomocą usługi Visual Studio Team Services

Platforma Azure to światowej klasy chmura na potrzeby wdrażania maszyn wirtualnych i zarządzania nimi. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka ASP.NET, Java, Node, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Visual Studio Team Services zapewnia automatyzację wdrażania maszyn wirtualnych przy użyciu potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, począwszy od repozytorium Git na potrzeby kontroli wersji, przez system kompilacji na potrzeby ciągłej integracji, po system zarządzania wersjami na potrzeby ciągłego wdrażania. Dynamicznie aprowizuj testowe maszyny wirtualne za pomocą szablonów Azure ARM lub usługi Azure Dev/Test Labs, konfiguruj lub weryfikuj niezbędne wymagania wstępne oraz wprowadzaj zmiany w produkcyjnych maszynach wirtualnych. W razie potrzeby możesz wykonać wdrożenie stopniowe swojej aplikacji na dużą skalę na farmie maszyn wirtualnych. Korzystając z tych zintegrowanych narzędzi, możesz śledzić każde zatwierdzenie aż do maszyny wirtualnej w środowisku produkcyjnym.

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Skonfiguruj kompilacje ciągłej integracji i zapewnij wysoką jakość wszystkich zatwierdzeń za pomocą usługi Visual Studio Team Services Build.

Wyzwalaj automatyczne wdrożenia w witrynach internetowych platformy Azure po pomyślnej kompilacji przy użyciu aplikacji Release Management usługi Visual Studio Team Services.

Virtual Machines

Uruchamiaj swoje aplikacje na maszynach wirtualnych z systemem Windows lub Linux na platformie Azure. Dynamicznie aprowizuj maszyny wirtualne przy użyciu szablonów ARM.

Visual Studio

Twórz aplikacje ASP.NET, ASP.NET Core, Node, PHP lub Java przy użyciu narzędzia Visual Studio Code i programu Visual Studio.

Współpracuj z członkami swojego zespołu i udostępniaj kod w repozytorium Git usługi Visual Studio Team Services.

Azure DevTest Labs

Dynamicznie aprowizuj maszyny wirtualne przy użyciu usługi Azure Dev/Test Lab.

Powiązane architektury rozwiązań

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu oprogramowania typu open source (OSS)

Usługa Kubernetes zapewnia rozproszoną platformę dla konteneryzowanych aplikacji. Przy użyciu platformy Azure i usługi Kubernetes ciągłe wdrażanie jest prostsze i szybsze.

Dowiedz się więcej
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu usługi Visual Studio Team Services

Wdrażanie kontenerów ułatwia ciągłe aktualizowanie i ulepszanie aplikacji. Twórz klastry kontenerów, które można replikować i którymi można zarządzać, organizując ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes lub DC/OS w usłudze Azure Container Service. Usługa Visual Studio Team Services umożliwia szybsze i bardziej niezawodne wdrażanie dzięki skonfigurowaniu ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia i organizowania obrazów kontenerów.

Dowiedz się więcej
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie aplikacji internetowych platformy Azure przy użyciu usługi Visual Studio Team Services

Ułatw ciągłe wdrażanie aplikacji internetowych dzięki platformie Azure. Usługa Azure App Service to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node lub PHP. Aby te aplikacje internetowe były zawsze aktualne, trzeba utworzyć potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania w celu automatycznego wypychania zmian.

Dowiedz się więcej