Architektura rozwiązania: Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu oprogramowania typu open source (OSS)

Usługa Kubernetes zapewnia rozproszoną platformę dla konteneryzowanych aplikacji. Przy użyciu platformy Azure i usługi Kubernetes ciągłe wdrażanie jest prostsze i szybsze.

Skonfiguruj niezmienialny potok do wdrażania konteneryzowanych aplikacji w usłudze Kubernetes. Narzędzie Jenkins tworzy obraz aparatu Docker i wypycha go do prywatnej usługi Azure Container Registry. Wyzwala to następnie niezmienialny potok w narzędziu Netflix Spinnaker wdrażanym w co najmniej jednym klastrze ACS-Kubernetes.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Przeglądaj w usłudze GitHub

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Spinnaker

Ciągłe wdrażanie kontenerów aparatu Docker w usłudze ACS-Kubernetes za pomocą niezmienialnych potoków ciągłego wdrażania w narzędziu Netflix Spinnaker.

Jenkins

Zbuduj i wypchnij obrazy aparatu Docker do usługi Azure Container Registry (ACR) przy użyciu narzędzia Jenkins.

Powiązane architektury rozwiązań

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Ciągłe wdrażanie maszyn wirtualnych za pomocą usługi Visual Studio Team Services

Platforma Azure to światowej klasy chmura na potrzeby wdrażania maszyn wirtualnych i zarządzania nimi. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka ASP.NET, Java, Node, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Dowiedz się więcej
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie kontenerów przy użyciu usługi Visual Studio Team Services

Wdrażanie kontenerów ułatwia ciągłe aktualizowanie i ulepszanie aplikacji. Twórz klastry kontenerów, które można replikować i którymi można zarządzać, organizując ciągłą integrację i ciągłe wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes lub DC/OS w usłudze Azure Container Service. Usługa Visual Studio Team Services umożliwia szybsze i bardziej niezawodne wdrażanie dzięki skonfigurowaniu ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia i organizowania obrazów kontenerów.

Dowiedz się więcej
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie aplikacji internetowych platformy Azure przy użyciu usługi Visual Studio Team Services

Ułatw ciągłe wdrażanie aplikacji internetowych dzięki platformie Azure. Usługa Azure App Service to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node lub PHP. Aby te aplikacje internetowe były zawsze aktualne, trzeba utworzyć potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania w celu automatycznego wypychania zmian.

Dowiedz się więcej