Czatbot komercyjny

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Czatbot komercyjnyPołączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.1234567

Klient używa aplikacji mobilnej

Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C

Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji

Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym

Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji

Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta

Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

  1. 1 Klient używa aplikacji mobilnej
  2. 2 Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C
  3. 3 Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji
  4. 4 Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym
  1. 5 Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji
  2. 6 Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta
  3. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Powiązane architektury rozwiązań