Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji usługa Azure DevOps zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerówKontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.12345678910

Zmień kod źródłowy aplikacji

Zatwierdź kod aplikacji

Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe

Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry

Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska

Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry

Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Zaktualizuj element listy prac

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
  2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
  3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
  4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
  5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
  1. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)
  2. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
  3. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  4. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  5. 10 Zaktualizuj element listy prac

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

Azure DevOps

Twórz i wdrażaj aplikacje dla wielu platform, aby w pełni wykorzystać możliwości usług platformy Azure

Powiązane architektury rozwiązań