Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Przez skonfigurowanie ciągłej kompilacji na potrzeby tworzenia obrazów kontenerów i ich aranżacji usługa Azure DevOps zwiększa szybkość i niezawodność wdrażania.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

Zmień kod źródłowy aplikacji

Zatwierdź kod aplikacji

Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe

Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry

Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska

Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry

Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Zaktualizuj element listy prac

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
  2. 2 Zatwierdź kod aplikacji
  3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji, kompilację obrazu kontenera i testy jednostkowe
  4. 4 Obraz kontenera jest wypychany do usługi Azure Container Registry
  5. 5 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
  1. 6 Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)
  2. 7 Kontener jest uruchamiany przy użyciu obrazu kontenera z usługi Azure Container Registry
  3. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  4. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  5. 10 Zaktualizuj element listy prac

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Container Registry

Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure

Azure Kubernetes Service (AKS)

Uproszczenie wdrażania i obsługi platformy Kubernetes oraz zarządzania nią

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

Azure DevOps

Twórz i wdrażaj aplikacje dla wielu platform, aby w pełni wykorzystać możliwości usług platformy Azure

Powiązane architektury rozwiązań

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.