Pomiń nawigację

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Visual Studio Team Services udostępnia potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaczynając od repozytorium Git do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i kodem infrastruktury (szablonami usługi ARM), przez system kompilacji do tworzenia pakietów i innych artefaktów kompilacji, po system zarządzania wydaniami do konfigurowania potoku na potrzeby wdrażania zmian w środowiskach programistycznym, testowym i produkcyjnym. Potok korzysta z szablonów usługi ARM do aprowizowania lub aktualizowania infrastruktury zgodnie z potrzebami każdego środowiska, a następnie wdraża zaktualizowaną kompilację. Można też używać usługi Azure Dev/Test Labs do automatycznego niszczenia zasobów testowych, które nie są używane.

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js or PHP to develop applications, you will need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.Visual StudioTeam Services GitVisual StudioTeam Services CIVisual StudioTeam Services BacklogVisual StudioTeam Services CDAzureVirtual MachinesAzure DevTestLabsAzureVirtual Machines32146588897AzureApplication InsightsVisual StudioEngineer10

Zmień kod źródłowy aplikacji

Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)

Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe

Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska

Wdrażanie w środowisku kontroli jakości

Wdrażanie w środowisku przejściowym

Wdrażanie w środowisku produkcyjnym

Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Zaktualizuj element listy prac

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
  2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)
  3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe
  4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
  5. 5 Wdrażanie w środowisku kontroli jakości
  1. 6 Wdrażanie w środowisku przejściowym
  2. 7 Wdrażanie w środowisku produkcyjnym
  3. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  4. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  5. 10 Zaktualizuj element listy prac

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań