Pomiń nawigację

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla maszyn wirtualnych platformy Azure

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js, Go czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Usługa Visual Studio Team Services udostępnia potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, zaczynając od repozytorium Git do zarządzania kodem źródłowym aplikacji i kodem infrastruktury (szablonami usługi ARM), przez system kompilacji do tworzenia pakietów i innych artefaktów kompilacji, po system zarządzania wydaniami do konfigurowania potoku na potrzeby wdrażania zmian w środowiskach programistycznym, testowym i produkcyjnym. Potok korzysta z szablonów usługi ARM do aprowizowania lub aktualizowania infrastruktury zgodnie z potrzebami każdego środowiska, a następnie wdraża zaktualizowaną kompilację. Można też używać usługi Azure Dev/Test Labs do automatycznego niszczenia zasobów testowych, które nie są używane.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Zmień kod źródłowy aplikacji

Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)

Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe

Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska

Wdrażanie w środowisku kontroli jakości

Wdrażanie w środowisku przejściowym

Wdrażanie w środowisku produkcyjnym

Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia

Zaktualizuj element listy prac

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji
  2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i szablon usługi Azure Resource Manager (ARM)
  3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe
  4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania organizuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska
  5. 5 Wdrażanie w środowisku kontroli jakości
  1. 6 Wdrażanie w środowisku przejściowym
  2. 7 Wdrażanie w środowisku produkcyjnym
  3. 8 Usługa Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  4. 9 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia
  5. 10 Zaktualizuj element listy prac

Wytyczne dotyczące implementacji

Powiązane architektury rozwiązań

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Ciągłą integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Kontenery znacznie ułatwiają ciągłe kompilowanie i wdrażanie aplikacji Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Container Service, możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Ciągła intergracja/ciągłe dostarczanie w języku Java za pomocą systemu Jenkins i usługi Azure Web Apps | Microsoft Azure

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Potok ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usług aplikacji platformy Azure, pozwala szybciej dostarczać wartość klientom.