Wbudowywanie wysokiej dostępności w strategię zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii

Maszyny wirtualne są fizycznie oddzielone między strefami, a sieć wirtualna jest tworzona przy użyciu modułów równoważenia obciążenia w każdej lokacji. Te lokalizacje znajdują się wystarczająco blisko, aby zapewnić replikację o wysokiej dostępności, dzięki czemu aplikacje działają nieprzerwanie, mimo wszelkich problemów w lokalizacjach fizycznych.

将高可用性纳入 BCDR 策略虚拟机 (VM) 在物理上分散在不同的区域,并且使用每个站点上的负载均衡器创建虚拟网络。这些位置离得非常近,足以实现高可用性复制,能确保即使物理位置出现任何问题你的应用程序仍可运行。1234567

Utwórz nadmiarowy strefowo moduł równoważenia obciążenia.

Utwórz podsieć frontonu.

Utwórz podsieć bazy danych.

Utwórz maszyny wirtualne w trzech strefach dostępności.

Utwórz nadmiarową strefowo bazę danych SQL DB.

Dodaj maszyny wirtualne do puli zaplecza modułu równoważenia obciążenia.

Wdróż aplikacje na maszynach wirtualnych w celu zapewnienia nadmiarowości i wysokiej dostępności.

  1. 1 Utwórz nadmiarowy strefowo moduł równoważenia obciążenia.
  2. 2 Utwórz podsieć frontonu.
  3. 3 Utwórz podsieć bazy danych.
  4. 4 Utwórz maszyny wirtualne w trzech strefach dostępności.
  1. 5 Utwórz nadmiarową strefowo bazę danych SQL DB.
  2. 6 Dodaj maszyny wirtualne do puli zaplecza modułu równoważenia obciążenia.
  3. 7 Wdróż aplikacje na maszynach wirtualnych w celu zapewnienia nadmiarowości i wysokiej dostępności.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci