Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Firmy korzystają z łańcucha bloków w celu przekształcania do postaci cyfrowej przepływów pracy udostępnianych innym organizacjom, takich jak przenoszenie zasobów fizycznych między łańcuchami zaopatrzenia. Anatomia aplikacji łańcucha bloków jest podobna we wszystkich przypadkach użycia. Tutaj używamy usługi Azure Blockchain jako podstawowej zarządzanej sieci łańcucha bloków i kompilujemy aplikację konsorcjum, która może pozyskiwać sygnały z odpowiednich interfejsów użytkownika i przekazywać dane z księgi do aplikacji korzystających z nich w konsorcjum.

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitize workflows they share with other organizations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456

Odpowiednie aplikacje, urządzenia i źródła danych wysyłają zdarzenia lub dane do brokera komunikatów (usługi Azure Service Bus).

Aplikacja logiki używająca technologii rejestru rozproszonego pobiera dane z usługi Service Bus i wysyła je do kreatora transakcji, który tworzy i podpisuje transakcję.

Podpisana transakcja jest kierowana do usługi Azure Blockchain Service (w pełni zarządzanej sieci konsorcjum Ethereum) za pomocą łącznika aplikacji logiki specyficznego dla rejestru.

Menedżer danych łańcucha bloków przechwytuje dane bloków i transakcji ze skonfigurowanych węzłów transakcji, dekoduje zdarzenia i właściwości, a następnie wysyła dane do skonfigurowanych lokalizacji docelowych.

Broker komunikatów wysyła dane rejestru do używających ich aplikacji biznesowych i bazy danych poza łańcuchem.

Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem.

  1. 1 Odpowiednie aplikacje, urządzenia i źródła danych wysyłają zdarzenia lub dane do brokera komunikatów (usługi Azure Service Bus).
  2. 2 Aplikacja logiki używająca technologii rejestru rozproszonego pobiera dane z usługi Service Bus i wysyła je do kreatora transakcji, który tworzy i podpisuje transakcję.
  3. 3 Podpisana transakcja jest kierowana do usługi Azure Blockchain Service (w pełni zarządzanej sieci konsorcjum Ethereum) za pomocą łącznika aplikacji logiki specyficznego dla rejestru.
  1. 4 Menedżer danych łańcucha bloków przechwytuje dane bloków i transakcji ze skonfigurowanych węzłów transakcji, dekoduje zdarzenia i właściwości, a następnie wysyła dane do skonfigurowanych lokalizacji docelowych.
  2. 5 Broker komunikatów wysyła dane rejestru do używających ich aplikacji biznesowych i bazy danych poza łańcuchem.
  3. 6 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Usługa Azure Blockchain

Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Azure IoT Central

Korzystanie z prostoty usługi SaaS dla rozwiązania IoT bez konieczności posiadania fachowej wiedzy na temat chmury

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Azure Active Directory (AD)

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Powiązane architektury rozwiązań

Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Dowiedz się, jak używać aplikacji Azure Blockchain Workbench. Kompiluj aplikację do śledzenia elementów zawartości na potrzeby łańcucha zaopatrzenia.