Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Firmy korzystają z łańcucha bloków w celu przekształcania do postaci cyfrowej przepływów pracy udostępnianych innym organizacjom, takich jak przenoszenie zasobów fizycznych między łańcuchami zaopatrzenia. Anatomia aplikacji łańcucha bloków jest podobna we wszystkich przypadkach użycia. Tutaj używamy usługi Azure Blockchain jako podstawowej zarządzanej sieci łańcucha bloków i kompilujemy aplikację konsorcjum, która może pozyskiwać sygnały z odpowiednich interfejsów użytkownika i przekazywać dane z księgi do aplikacji korzystających z nich w konsorcjum.

Приложение для рабочих процессов блокчейнаРазличные компании используют блокчейн для диджитализации рабочих процессов, используемых совместно с другими организациями, таких как перемещение материальных ценностей в логистической цепочке. Блокчейн-приложения имеют схожую структуру независимо от их предназначения. В данном случае мы используем службу "Блокчейн Azure" в качестве базовой управляемой сети блокчейн и создаем приложение-консорциум, которое может принимать сигналы от соответствующих пользовательских интерфейсов и передавать данные реестра в приложения-потребители, входящие в консорциум.11234456

Odpowiednie aplikacje, urządzenia i źródła danych wysyłają zdarzenia lub dane do brokera komunikatów (usługi Azure Service Bus).

Aplikacja logiki używająca technologii rejestru rozproszonego pobiera dane z usługi Service Bus i wysyła je do kreatora transakcji, który tworzy i podpisuje transakcję.

Podpisana transakcja jest kierowana do usługi Azure Blockchain Service (w pełni zarządzanej sieci konsorcjum Ethereum) za pomocą łącznika aplikacji logiki specyficznego dla rejestru.

Menedżer danych łańcucha bloków przechwytuje dane bloków i transakcji ze skonfigurowanych węzłów transakcji, dekoduje zdarzenia i właściwości, a następnie wysyła dane do skonfigurowanych lokalizacji docelowych.

Broker komunikatów wysyła dane rejestru do używających ich aplikacji biznesowych i bazy danych poza łańcuchem.

Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem.

  1. 1 Odpowiednie aplikacje, urządzenia i źródła danych wysyłają zdarzenia lub dane do brokera komunikatów (usługi Azure Service Bus).
  2. 2 Aplikacja logiki używająca technologii rejestru rozproszonego pobiera dane z usługi Service Bus i wysyła je do kreatora transakcji, który tworzy i podpisuje transakcję.
  3. 3 Podpisana transakcja jest kierowana do usługi Azure Blockchain Service (w pełni zarządzanej sieci konsorcjum Ethereum) za pomocą łącznika aplikacji logiki specyficznego dla rejestru.
  1. 4 Menedżer danych łańcucha bloków przechwytuje dane bloków i transakcji ze skonfigurowanych węzłów transakcji, dekoduje zdarzenia i właściwości, a następnie wysyła dane do skonfigurowanych lokalizacji docelowych.
  2. 5 Broker komunikatów wysyła dane rejestru do używających ich aplikacji biznesowych i bazy danych poza łańcuchem.
  3. 6 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Usługa Azure Blockchain

Tworzenie, nadzorowanie i rozwijanie sieci łańcucha bloków konsorcjum

Service Bus

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

Azure IoT Central

Przyspieszanie tworzenia rozwiązań IoT

Application Insights

Wykrywanie, klasyfikowanie i diagnozowanie problemów z usługami i aplikacjami internetowymi

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę

Logic Apps

Automatyzowanie dostępu do danych i korzystania z nich w ramach wielu chmur bez konieczności pisania kodu

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Usługa Power BI Embedded

Wbudowywanie w aplikacje niesamowitych, w pełni interaktywnych wizualizacji danych

Powiązane architektury rozwiązań