Pomiń nawigację

Obliczenia big compute z użyciem usługi Azure Batch

Obciążenia big compute i HPC (High Performance Computing) wymagają dużej liczby obliczeń i mogą być uruchamiane równolegle przy wykorzystaniu skalowalności i elastyczności chmury. Obciążenia często są uruchamiane asynchronicznie za pomocą przetwarzania wsadowego przy użyciu zasobów obliczeniowych potrzebnych do uruchomienia pracy i harmonogramu zadań wymaganego do określenia tej pracy. Przykłady obciążeń big compute i HPC obejmują symulacje ryzyka finansowego Monte Carlo, renderowanie obrazów, transkodowanie multimediów, przetwarzanie plików i symulacje inżynieryjne lub naukowe.

To rozwiązanie implementuje aplikację natywną dla chmury za pomocą usługi Azure Batch, która udostępnia alokację zasobów obliczeniowych i zarządzanie nimi, instalację aplikacji, automatyczne skalowanie zasobów i planowanie zadań jako usługę platformy. Usługa Batch oferuje też akceleratory obciążeń wyższego poziomu przeznaczone do równoległego uruchamiania zadań języka R, szkolenia sztucznej inteligencji i przetwarzania obciążeń związanych z renderowaniem.

To rozwiązanie bazuje na usługach zarządzanych platformy Azure — Virtual Machines, Storage i Batch. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu.

6 4 3 5 2 1

Przekaż pliki wejściowe i aplikacje na konto usługi Azure Storage.

Utwórz pulę usługi Batch z węzłami obliczeniowymi, zadanie do uruchomienia obciążenia w puli i zadania podrzędne w ramach zadania.

Usługa Batch pobiera pliki wejściowe i aplikacje.

Usługa Batch monitoruje wykonywanie zadania.

Usługa Batch przekazuje dane wyjściowe zadania.

Pobierz pliki wyjściowe.

  1. 1 Przekaż pliki wejściowe i aplikacje na konto usługi Azure Storage.
  2. 2 Utwórz pulę usługi Batch z węzłami obliczeniowymi, zadanie do uruchomienia obciążenia w puli i zadania podrzędne w ramach zadania.
  3. 3 Usługa Batch pobiera pliki wejściowe i aplikacje.
  1. 4 Usługa Batch monitoruje wykonywanie zadania.
  2. 5 Usługa Batch przekazuje dane wyjściowe zadania.
  3. 6 Pobierz pliki wyjściowe.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Storage

Wysoce skalowalny magazyn obiektów dla danych bez określonej struktury.

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie zasobami obliczeniowymi w skali chmury.

Informacje o produktach

Linki po prawej stronie zapewniają dostęp do dokumentacji dotyczącej wdrażania niektórych produktów i zarządzania nimi.

Powiązane architektury rozwiązań

7 6 5 4 3 2 1

Hybrydowe środowisko HPC na platformie Azure za pomocą pakietu HPC Pack

Pakiet Microsoft HPC Pack to bezpłatne rozwiązanie do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) oparte na technologiach Microsoft Azure i Windows Server. Pakiet HPC Pack obejmuje kompleksowy zestaw narzędzi do wdrażania, administrowania, planowania zadań oraz monitorowania w środowisku klastra HPC w systemach Windows i Linux, dzięki czemu zapewnia on elastyczną platformę na potrzeby tworzenia oraz uruchamiania aplikacji HPC lokalnie i na platformie Azure.