Architektura rozwiązania: Aplikacja Umbraco CMS dla witryn o małym lub średnim ruchu

Aplikacja sieci Web Medium Umbraco CMS skonfigurowana dla witryn o małym lub średnim ruchu. Używa ona pojedynczej aplikacji sieci Web zarówno na potrzeby frontonu, jak i zaplecza, która została wdrożona w jednym regionie.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Baza danych SQL, Magazyn oraz Application Insights. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Aplikacja Umbraco CMS dla witryn o małym lub średnim ruchu A diagram showing the solution architecture of Umbraco CMS for a light to medium traffic site, built on the Azure managed services SQL Database, Storage, and Application Insights. Browser W eb App (Umbraco Frontend) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) S torage (media, logs, and backup files) Application Insights

Twoje szacowanie

$70.897221

Szacowany koszt miesięczny

Poznaj sposób, w jaki obliczono koszt i dostosuj go do swoich potrzeb

Kalkulator cen

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure

Wyświetl źródło szablonu

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Web Apps

Uruchom aplikację Umbraco CMS w funkcji Web Apps usługi Azure App Service z aplikacją frontonu i aplikacją zaplecza działającą w ramach tej samej aplikacji.

Baza danych SQL

Przechowuj zawartość witryny w usłudze Azure SQL Database. Aplikacje sieci Web zaplecza i frontonu będą używać tej samej bazy danych. Korzystaj z funkcji usługi Azure SQL Database, takich jak kopie zapasowe i wysoka dostępność.

Magazyn

Przechowuj wszystkie nośniki w usłudze Azure Storage, aby zmniejszyć liczbę operacji wejścia/wyjścia na serwerze plików aplikacji sieci Web i podnieść wydajność.

Application Insights

Wykrywaj problemy, diagnozuj awarie i śledź wykorzystanie aplikacji sieci Web dzięki usłudze Application Insights. Podejmuj świadome decyzje przez cały cykl projektowania.

Powiązane architektury rozwiązań