Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Archiwizowanie danych lokalnych w chmurze

Archiwizowanie danych lokalnych w usłudze Azure Blob Storage.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Magazyn StorSimple oraz Blob Storage. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Archive on-premises data to cloudArchive your on-premises data to Azure Blob storage.Microsoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Veeam

Pakiet Veeam Availability Suite hostowany lokalnie i działający na maszynie wirtualnej lub fizycznej.

Magazyn StorSimple

Urządzenie Azure StorSimple uruchomione lokalnie umożliwia zrzut danych do usługi Azure Blob Storage (zarówno w warstwie gorącej, jak i chłodnej). Usługa StorSimple może służyć do archiwizowania danych lokalnych na platformie Azure.

Veeam

Usługa Veeam Cloud Connect hostowana na platformie Azure i działająca na maszynie wirtualnej.

Blob Storage

Warstwa chłodna usługi Azure Blob Storage służy do wykonywania kopii zapasowych rzadko używanych danych, natomiast warstwa gorąca usługi Azure Blob Storage służy do przechowywania danych, z których korzysta się często.

Powiązane architektury rozwiązań

Back up on-premises applications and data to cloudBack up data and applications from an on-premises system to Azure using Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob storage. Azure Backup Server can write backups directly to Azure Backup. Alternatively, a partner solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on-premises, can write backups to Blob storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

Dowiedz się więcej