Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Archiwizowanie danych lokalnych w chmurze

Archiwizowanie danych lokalnych w usłudze Azure Blob Storage.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Magazyn StorSimple oraz Blob Storage. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Microsoft Azure Files Folders Discs StorSimple Files Folders Discs Commvault Simpana Commvault Simpana Azure Storage (blob) Azure Storage (blob) Cool tier Hot tier Microsoft Azure Azure Storage (blob)

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Veeam

Pakiet Veeam Availability Suite hostowany lokalnie i działający na maszynie wirtualnej lub fizycznej.

Magazyn StorSimple

Urządzenie Azure StorSimple uruchomione lokalnie umożliwia zrzut danych do usługi Azure Blob Storage (zarówno w warstwie gorącej, jak i chłodnej). Usługa StorSimple może służyć do archiwizowania danych lokalnych na platformie Azure.

Veeam

Usługa Veeam Cloud Connect hostowana na platformie Azure i działająca na maszynie wirtualnej.

Blob Storage

Warstwa chłodna usługi Azure Blob Storage służy do wykonywania kopii zapasowych rzadko używanych danych, natomiast warstwa gorąca usługi Azure Blob Storage służy do przechowywania danych, z których korzysta się często.

Powiązane architektury rozwiązań

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

Dowiedz się więcej