Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Backup Server, Backup oraz Blob Storage. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Backup Server

Usługa Azure Backup Server organizuje kopie zapasowe maszyn i zarządza konfiguracją procedur przywracania. Ponadto przechowuje dane kopii zapasowych z kilku dni na potrzeby odzyskiwania operacyjnego.

Backup

Usługa Azure Backup działa w chmurze i przechowuje punkty odzyskiwania, wymusza stosowanie zasad oraz umożliwia zarządzanie ochroną danych i aplikacji. Nie musisz tworzyć konta usługi Azure Blob Storage ani zarządzać nim, jeśli korzystasz z usługi Azure Backup.

Blob Storage

Blob Storage jest usługą, z którą łączą się rozwiązania partnerskie, takie jak Commvault, aby wykonać kopie zapasowe danych i aplikacji. Musisz utworzyć konto usługi Azure Blob Storage i zarządzać nią, jeśli korzystasz z rozwiązań partnerskich.

Commvault

Commvault Simpana jest przykładem rozwiązania partnerskiego, które służy do wykonywania kopii zapasowych lub archiwizowania danych i aplikacji na platformie Azure. To rozwiązanie działa na lokalnej maszynie wirtualnej.

Powiązane architektury rozwiązań