Pomiń nawigację

Architektura rozwiązania: Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Backup Server, Usługa Azure Backup oraz Blob Storage. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Back up on-premises applications and data to the cloudBack up data and applications from an on-premises system to Azure using Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob Storage. Azure Backup Server can write backups directly to Azure Backup. Alternatively, a partner solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on premises, can write backups to Blob Storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Backup Server

Usługa Azure Backup Server organizuje kopie zapasowe maszyn i zarządza konfiguracją procedur przywracania. Ponadto przechowuje dane kopii zapasowych z kilku dni na potrzeby odzyskiwania operacyjnego.

Usługa Azure Backup

Usługa Azure Backup działa w chmurze i przechowuje punkty odzyskiwania, wymusza stosowanie zasad oraz umożliwia zarządzanie ochroną danych i aplikacji. Nie musisz tworzyć konta usługi Azure Blob Storage ani zarządzać nim, jeśli korzystasz z usługi Azure Backup.

Blob Storage

Blob Storage jest usługą, z którą łączą się rozwiązania partnerskie, takie jak Commvault, aby wykonać kopie zapasowe danych i aplikacji. Musisz utworzyć konto usługi Azure Blob Storage i zarządzać nią, jeśli korzystasz z rozwiązań partnerskich.

Commvault

Commvault Simpana jest przykładem rozwiązania partnerskiego, które służy do wykonywania kopii zapasowych lub archiwizowania danych i aplikacji na platformie Azure. To rozwiązanie działa na lokalnej maszynie wirtualnej.

Powiązane architektury rozwiązań