Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Architektura koncepcyjna: Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Twórz kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania innej firmy, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

To rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o następujące usługi zarządzane Azure: Kopia zapasowa. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działa.

Backup On-premises apps to cloudon-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage (blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Usługa Azure Backup Server

Usługa Azure Backup Server organizuje kopie zapasowe maszyn i zarządza konfiguracją procedur przywracania. Poza tym przechowuje kopie zapasowe z kilku dni, aby przeprowadzić odzyskiwanie operacyjne.

Kopia zapasowa

Usługa Azure Backup działająca w chmurze. Przechowuje punkty odzyskiwania, wymusza stosowanie zasad oraz umożliwia klientom zarządzanie ochroną danych i aplikacji. Klienci nie muszą tworzyć konta usługi Azure Blob Storage ani zarządzać nim, jeśli korzystają z rozwiązania Azure Backup.

Blob Storage

Blob Storage jest usługą, z którą łączą się rozwiązania innych firm, takich jak Commvault, aby utworzyć kopie zapasowe danych i aplikacji. Klienci powinni utworzyć konto usługi Azure Blob Storage i zarządzać nią, jeśli korzystają z rozwiązań innych firm

Commvault

Commvault Simpana jest przykładem rozwiązania partnerskiego, które służy do tworzenia kopii zapasowych lub archiwizowania danych i aplikacji na platformie Azure. To rozwiązanie działa lokalnie na zwirtualizowanej maszynie.

Powiązane architektury rozwiązań