Architektura rozwiązania: Wykonywanie kopii zapasowych aplikacji i danych w chmurze

Wykonywanie kopii zapasowych danych i aplikacji działających na platformie Azure w innej lokalizacji platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego.

To rozwiązanie zostało utworzone w oparciu o usługi zarządzane Azure: Backup oraz Magazyn obiektów Blob. Usługi te działają w środowisku o wysokiej dostępności, zapewniającym poprawki i pomoc techniczną, co pozwala na koncentrację na rozwiązaniu, a nie środowisku, w którym działają usługi.

Wykonywanie kopii zapasowych aplikacji i danych w chmurze Diagram przedstawiający architekturę rozwiązania na potrzeby wykonywania kopii zapasowych aplikacji i danych w chmurze do chmury, które utworzono na podstawie usług zarządzanych platformy Azure — Backup i Blob Storage. Backup Cloud app and data v3Option 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appsVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure BackupState/ConfigVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure Store (blob)CommvaultSimpanaAgent

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty Dokumentacja

Backup

Usługa Azure Backup działa w chmurze i przechowuje punkty odzyskiwania, wymusza stosowanie zasad oraz umożliwia zarządzanie ochroną danych i aplikacji. Nie musisz tworzyć konta usługi Azure Blob Storage ani zarządzać nim, jeśli korzystasz z usługi Azure Backup.

Magazyn obiektów Blob

Blob Storage jest usługą, z którą łączą się rozwiązania partnerskie, takie jak Commvault, aby wykonać kopie zapasowe danych i aplikacji. Musisz utworzyć konto usługi Azure Blob Storage i zarządzać nią, jeśli korzystasz z rozwiązań partnerskich.

Commvault

Commvault Simpana jest przykładem rozwiązania partnerskiego, które służy do wykonywania kopii zapasowych lub archiwizowania danych i aplikacji na platformie Azure. To rozwiązanie działa na maszynie wirtualnej platformy Azure.

Agent

Agent udostępniony przez partnerskiego dostawcę kopii zapasowych jest instalowany na każdej maszynie wirtualnej, dla której ma zostać wykonana kopia zapasowa. Uzyskuje on dostęp do danych i aplikacji uruchomionych na maszynie wirtualnej oraz prowadzi interakcję z urządzeniem wirtualnym, takim jak Commvault Simpana hostowanym na platformie Azure.

Powiązane architektury rozwiązań

Tworzenie kopii zapasowych lokalnych aplikacji i danych w chmurze

Wykonuj kopie zapasowe danych i aplikacji z systemu lokalnego do platformy Azure za pomocą usługi Azure Backup lub rozwiązania partnerskiego. Połączenie internetowe z platformą Azure służy do nawiązania połączeń z usługą Azure Backup lub Azure Blob Storage. Usługa Azure Backup Server ma możliwość zapisywania kopii zapasowych bezpośrednio w usłudze Azure Backup. Jest też możliwość użycia hostowanego lokalnie rozwiązania partnerskiego, takiego jak oprogramowanie Commvault Simpana lub pakiet Veeam Availability Suite, który może zapisywać kopie zapasowe bezpośrednio w usłudze Blob Storage lub za pośrednictwem punktu końcowego w chmurze, takiego jak usługa Veeam Cloud Connect.

Dowiedz się więcej