Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie w przypadku usługi Azure Web Apps

Usługa Azure Web Apps to szybki i prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu języka ASP.NET, Java, Node.js lub PHP. Szybciej dostarczaj wartość swoim klientom za pomocą potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, który automatycznie wypycha każdą zmianę do usługi Web Apps.

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Zmień kod źródłowy aplikacji.

Zatwierdź kod aplikacji i plik web.config usługi Web Apps.

Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe.

Wyzwalacz ciągłego wdrażania aranżuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska.

Wdrożenie w usłudze Web Apps.

Usługa Azure Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia.

Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia.

Zaktualizuj element listy prac.

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
  2. 2 Zatwierdź kod aplikacji i plik web.config usługi Web Apps.
  3. 3 Ciągła integracja wyzwala kompilację aplikacji i testy jednostkowe.
  4. 4 Wyzwalacz ciągłego wdrażania aranżuje wdrażanie artefaktów aplikacji z parametrami specyficznymi dla środowiska.
  1. 5 Wdrożenie w usłudze Web Apps.
  2. 6 Usługa Azure Application Insights zbiera i analizuje dane dotyczące kondycji, wydajności i użycia.
  3. 7 Przejrzyj informacje dotyczące kondycji, wydajności i użycia.
  4. 8 Zaktualizuj element listy prac.

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Application Insights

Wykrywaj, klasyfikuj i diagnozuj problemy z usługami i aplikacjami internetowymi.

Aplikacje internetowe

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali.

Azure DevOps

Usługi dla zespołów służące do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania.

Visual Studio

Platforma startowa dla kreatywności służąca do wyświetlania i edytowania kodu, a następie debugowania, kompilowania i publikowania aplikacji dla systemów Android, iOS oraz Windows, a także aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze.

Powiązane architektury rozwiązań