Pomiń nawigację

Dodawanie nowoczesnych frontonów sieci Web i mobilnych do starszej aplikacji do rozpatrywania wniosków

To rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych konsoliduje dane z różnych systemów biznesowych oraz udostępnia dane za pośrednictwem frontonów sieci Web i mobilnych, pozwalając zwiększyć wydajność pracowników i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

Customer mobile Azure ActiveDirectory B2C Employee mobile Azure ActiveDirectory MultifactorAuthentication Office 365 PowerBI (Q&A) Sharepoint Structured Blob Storage Logging Logic Apps Java Web App Power Apps Application Insights Salesforce.com Visual StudioTeam Services Visual Studio 3rd Party SAP 4 5 6 3 1 8 7 2

Aplikacja mobilna klienta końcowego przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory B2C

Aplikacja mobilna klienta łączy się z usługą sieci Web zaplecza, która agreguje dane z różnych systemów przy użyciu połączenia asynchronicznego

Aplikacja sieci Web łączy się z bazą danych SQL

Usługa Power BI łączy się z bazą danych SQL i programem SharePoint

Aplikacja logiki pobiera dane z systemu CRM (Salesforce)

Aplikacja logiki łączy się z systemem SAP (lokalnym lub w chmurze)

Aplikacja mobilna pracownika łączy się z aplikacją logiki, która organizuje proces biznesowy

Aplikacja mobilna pracownika przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory

  1. 1 Aplikacja mobilna klienta końcowego przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory B2C
  2. 2 Aplikacja mobilna klienta łączy się z usługą sieci Web zaplecza, która agreguje dane z różnych systemów przy użyciu połączenia asynchronicznego
  3. 3 Aplikacja sieci Web łączy się z bazą danych SQL
  4. 4 Usługa Power BI łączy się z bazą danych SQL i programem SharePoint
  1. 5 Aplikacja logiki pobiera dane z systemu CRM (Salesforce)
  2. 6 Aplikacja logiki łączy się z systemem SAP (lokalnym lub w chmurze)
  3. 7 Aplikacja mobilna pracownika łączy się z aplikacją logiki, która organizuje proces biznesowy
  4. 8 Aplikacja mobilna pracownika przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Szczegółowe wskazówki biznesowe dotyczące poruszania się po określonym obszarze architektury

Niezalecane wzorce dotyczące wydajności aplikacji w chmurze

Virtual Machines

Usługa Azure Virtual Machines umożliwia wdrażanie obrazów systemów Windows Server i Linux w chmurze. Można wybrać obrazy z rynku lub użyć własnych, dostosowanych obrazów.

Azure SQL Database

Usługa Baza danych SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.

Powiązane architektury rozwiązań

1 2 3 4 5

Nowoczesny portal obsługi klienta bazujący na elastycznym procesie biznesowym

To rozwiązanie przedstawia proces biznesowy monitorowania opinii klientów i reagowania na nie. W tej architekturze pokazano, jak łatwo połączyć wiele systemów biznesowych w celu usprawnienia obsługi klientów.

HTTP Request API Management Cognitive ServicesFace API PowerBI MailChimp CosmosDB Dynamics 365 4 2 5 6 3 Customer 1

Proces dodawania klientów obsługiwany przez architekturę bezserwerową

To rozwiązanie przedstawia proces biznesowy dodawania klientów. Ta architektura bezserwerowa umożliwia tworzenie i uruchamianie aplikacji bez zajmowania się podstawową infrastrukturą oraz zarządzaniem nią i utrzymaniem.