Pomiń nawigację

Dodawanie nowoczesnych frontonów sieci Web i mobilnych do starszej aplikacji do rozpatrywania wniosków

To rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych konsoliduje dane z różnych systemów biznesowych oraz udostępnia dane za pośrednictwem frontonów sieci Web i mobilnych, pozwalając zwiększyć wydajność pracowników i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

Adding a modern web and mobile front end to a legacy claims-processing appThis line-of-business application solution consolidates data from multiple business systems and surfaces the data through web and mobile front ends—helping to improve employee productivity and speed decision making.87654321

Aplikacja mobilna klienta końcowego przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory B2C

Aplikacja mobilna klienta łączy się z usługą sieci Web zaplecza, która agreguje dane z różnych systemów przy użyciu połączenia asynchronicznego

Aplikacja sieci Web łączy się z bazą danych SQL

Usługa Power BI łączy się z bazą danych SQL i programem SharePoint

Aplikacja logiki pobiera dane z systemu CRM (Salesforce)

Aplikacja logiki łączy się z systemem SAP (lokalnym lub w chmurze)

Aplikacja mobilna pracownika łączy się z aplikacją logiki, która organizuje proces biznesowy

Aplikacja mobilna pracownika przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory

  1. 1 Aplikacja mobilna klienta końcowego przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory B2C
  2. 2 Aplikacja mobilna klienta łączy się z usługą sieci Web zaplecza, która agreguje dane z różnych systemów przy użyciu połączenia asynchronicznego
  3. 3 Aplikacja sieci Web łączy się z bazą danych SQL
  4. 4 Usługa Power BI łączy się z bazą danych SQL i programem SharePoint
  1. 5 Aplikacja logiki pobiera dane z systemu CRM (Salesforce)
  2. 6 Aplikacja logiki łączy się z systemem SAP (lokalnym lub w chmurze)
  3. 7 Aplikacja mobilna pracownika łączy się z aplikacją logiki, która organizuje proces biznesowy
  4. 8 Aplikacja mobilna pracownika przeprowadza uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Szczegółowe wskazówki biznesowe dotyczące poruszania się po określonym obszarze architektury

Niezalecane wzorce dotyczące wydajności aplikacji w chmurze

Virtual Machines

Usługa Azure Virtual Machines umożliwia wdrażanie obrazów systemów Windows Server i Linux w chmurze. Można wybrać obrazy z rynku lub użyć własnych, dostosowanych obrazów.

Azure SQL Database

Usługa Baza danych SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.

Powiązane architektury rozwiązań