Architektura rozwiązania: Dodawanie nowoczesnych frontonów sieci Web i mobilnych do starszej aplikacji do rozpatrywania wniosków

To rozwiązanie oparte na aplikacjach biznesowych konsoliduje dane z różnych systemów biznesowych oraz udostępnia dane za pośrednictwem frontonów sieci Web i mobilnych, pozwalając zwiększyć wydajność pracowników i przyspieszyć podejmowanie decyzji.

Wdrażanie na platformie Azure

Użyj poniższego wstępnie utworzonego szablonu, aby wdrożyć tę architekturę na platformie Azure

Wdrażanie na platformie Azure
Customer mobile Azure ActiveDirectory B2C Employee mobile Azure ActiveDirectory MultifactorAuthentication Office 365 PowerBI (Q&A) Sharepoint Structured Blob Storage Logging Logic Apps Java Web App Power Apps Application Insights Salesforce.com Visual StudioTeam Services Visual Studio 3rd Party SAP

Wytyczne dotyczące implementacji

Produkty/opis Dokumentacja

Szczegółowe wskazówki biznesowe dotyczące poruszania się po określonym obszarze architektury

Niezalecane wzorce dotyczące wydajności aplikacji w chmurze

Virtual Machines

Usługa Azure Virtual Machines umożliwia wdrażanie obrazów systemów Windows Server i Linux w chmurze. Można wybrać obrazy z rynku lub użyć własnych, dostosowanych obrazów.

SQL Database

Usługa Baza danych SQL Azure jest usługą relacyjnej bazy danych umożliwiającą organizacjom szybkie tworzenie, rozszerzanie i skalowanie aplikacji relacyjnych w chmurze.