Architektury rozwiązań platformy Azure

Architektury ułatwiające tworzenie i implementowanie bezpiecznych, wysoce dostępnych, wydajnych i odpornych rozwiązań na platformie Azure.

Gaming using Cosmos DBElastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency, multi-player experiences on a global scale.

Gry używające usługi Cosmos DB

Elastycznie skaluj bazę danych, aby obsługiwać nieprzewidywalne wzrosty ruchu i oferować wielu graczom środowiska o małych opóźnieniach w skali globalnej.

Dowiedz się więcej
Personalisation using Cosmos DBGenerate personalised recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

Personalizacja z użyciem usługi Cosmos DB

Generowanie spersonalizowanych rekomendacji dla klientów w czasie rzeczywistym dzięki opcji natychmiastowego uzyskiwania szczegółowych informacji z małym opóźnieniem i na podstawie ustawień z możliwością dostosowania spójności

Dowiedz się więcej
IoT using Cosmos DBScale instantly and elastically to accommodate diverse and unpredictable IoT workloads without sacrificing ingestion or query performance.

Obciążenia IoT używające usługi Cosmos DB

Błyskawiczne i elastyczne skalowanie umożliwiające obsługę zróżnicowanych i nieprzewidywalnych obciążeń IoT bez pogorszenia wydajności procesów pozyskiwania danych i przetwarzania zapytań.

Dowiedz się więcej
Serverless apps using Cosmos DBUse Azure Functions and Azure Cosmos DB to build globally distributed, scalable serverless applications.

Aplikacje bezserwerowe używające usługi Cosmos DB

Używaj usług Azure Functions i Azure Cosmos DB w celu tworzenia globalnie dystrybuowanych, skalowalnych aplikacji niewymagających użycia serwera.

Dowiedz się więcej
Data cacheAzure Cache for Redis perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Pamięć podręczna danych

Usługa Azure Cache for Redis stanowi idealne uzupełnienie usług baz danych platformy Azure, takich jak Cosmos DB. Oferuje ona niedrogie rozwiązanie do skalowania przepływności odczytu i zapisu w warstwie danych. Przechowuj i udostępniaj wyniki zapytań dotyczących bazy danych, stany sesji, zawartość statyczną i inne informacje, korzystając z typowego wzorca z odkładaniem do pamięci podręcznej.

Dowiedz się więcej