Przejdź do głównej zawartości

Logowanie jednokrotne w usłudze Azure Active Directory

Bezpieczny i bezproblemowy dostęp dla wszystkich użytkowników i aplikacji — z dowolnej lokalizacji i przy użyciu dowolnego urządzenia.

Zapewnij pracownikom dostęp do wszystkich aplikacji

Zabezpiecz swoje aplikacje i zarządzaj nimi za pomocą usługi Azure Active Directory (Azure AD), zintegrowanego rozwiązania do obsługi tożsamości, które jest obecnie używane do ochrony milionów aplikacji.

Płynnie działające środowisko użytkownika dzięki logowaniu jednokrotnemu (SSO)

Uproszczone wdrażanie aplikacji dzięki scentralizowanemu portalowi użytkownika

Możliwość wymuszania silnych zasad dostępu opartych na ryzyku przy użyciu funkcji ochrony tożsamości i dostępu warunkowego

Zautomatyzowane przepływy pracy aprowizacji i samoobsługowe narzędzia pomagające obniżyć koszty obsługi informatycznej

Aplikacje, które doskonale współdziałają z usługą Azure AD

Większa produktywność wszystkich użytkowników

Uwolnij użytkowników od konieczności zapamiętywania poświadczeń do różnych aplikacji albo wielokrotnego używania tych samych, słabych haseł, co zwiększa ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych. Dzięki usłudze Azure AD użytkownicy mogą wygodnie uzyskiwać dostęp do wszystkich aplikacji za pomocą logowania jednokrotnego z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, z poziomu scentralizowanego i oznaczonego marką portalu, co upraszcza środowisko użytkownika i zwiększa wydajność.

Lista wszystkich aplikacji użytkownika na platformie Azure
Polecane aplikacje dla użytkownika w galerii usługi Azure AD

Szybsze aprowizowanie użytkowników

Skonfiguruj automatyczne aprowizowanie i anulowanie aprowizacji użytkowników na potrzeby dostępu just-in-time do nowych zasobów przy zatrudnieniu lub zmianie stanowiska. Zapewnij stale aktualne tożsamości w systemach.

Większe bezpieczeństwo aplikacji

Twórz silne zasady zabezpieczeń oparte na ryzyku dla każdej aplikacji, korzystając z funkcji dostępu warunkowego w usłudze Azure AD. Mierz czynniki ryzyka związane z użytkownikiem, lokalizacją i urządzeniem, aby określić, czy dostęp powinien zostać udzielony, zweryfikowany, ograniczony, czy zablokowany.

Użytkownik wyszukujący aplikacje w galerii usługi Azure AD

Skalowanie wydajności operacji informatycznych

Skróć czas i zmniejsz koszty pomocy technicznej, oferując pracownikom narzędzia do samoobsługowego resetowania haseł i pozwól, aby zasoby IT skoncentrowały się na wysokowartościowych działaniach.

Dostęp do tysięcy wstępnie zintegrowanych aplikacji

Połącz swoje aplikacje SaaS, korzystając z naszej galerii aplikacji. Wybieraj spośród tysięcy wstępnie zintegrowanych aplikacji, w tym tych najpopularniejszych, takich jak Workday, ServiceNow, SuccessFactors, Adobe, Concur i Workplace by Facebook.

Uproszczona integracja aplikacji niestandardowych

Włącz logowanie jednokrotne i scentralizowane zarządzanie dla aplikacji niestandardowych, używając otwartych standardów lub naszych bibliotek uwierzytelniania z platformy tożsamości Microsoft.

Bezpieczny dostęp hybrydowy

Bezpiecznie łącz aplikacje korzystające ze starszych mechanizmów uwierzytelniania hostowane w środowisku lokalnym lub w dowolnej chmurze publicznej lub prywatnej. Użyj serwera proxy aplikacji usługi Azure AD lub naszych wstępnie utworzonych integracji z dostawcami sieci i kontrolerami dostarczania aplikacji.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Zacznij korzystać z zasobów szkoleniowych

Bezpieczny dostęp hybrydowy

Dowiedz się więcej na temat integrowania starszych i lokalnych aplikacji.

Azure AD Domain Services

Poznaj nasze zarządzane usługi domenowe, które ułatwiają przenoszenie starszych aplikacji lokalnych do chmury.

Zaufanie firm każdej wielkości

Mattress Firm

Dowiedz się, w jaki sposób sprzedawca materacy wdrożył usługę Azure AD w celu bezpiecznego połączenia sprzedawców z aplikacjami SaaS i ze sobą nawzajem.

Dwie osoby w sali konferencyjnej, uczestniczące w połączeniu wideo usługi Teams
Powrót do kart

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie