Visual Studio Codespaces

Chmurowe środowiska deweloperskie dostępne z dowolnego miejsca

Tworzenie środowisk deweloperskich w chmurze i zarządzanie nimi

Rozpocznij tworzenie kodu w kilka minut dzięki środowiskom programistycznym wykorzystującym chmurę, umożliwiającym codzienną pracę programistyczną lub wykonywanie krótkoterminowych zadań, takich jak żądania ściągnięcia. Możesz utworzyć dowolną liczbę środowisk i połączyć je z wybranym zintegrowanym środowiskiem projektowym, na przykład z programem Visual Studio Code, Visual Studio (obsługa dostępna w prywatnej wersji zapoznawczej) lub wbudowanym edytorem działającym w przeglądarce.

Wydajniej edytuj kod i współpracuj z innymi, korzystając z funkcji debugowania z użyciem punktów przerwania, uzupełniania za pomocą sztucznej inteligencji i wspólnego edytowania w czasie rzeczywistym

Wybierz rozmiar środowiska odpowiedni do ilości zasobów potrzebnych w danym projekcie lub zadaniu i tymczasowo skaluj je w górę w przypadku intensywnych zadań

Korzystaj z wybranych języków programowania i struktur, takich jak Node.js, Python czy .NET Core

Nie marnuj nieużywanych zasobów — środowiska nie mają limitów czasu i można je zawiesić, gdy nie są używane

Szybkie wdrażanie nowych projektów

Szybko rozpocznij tworzenie kodu, tworząc w pełni skonfigurowane środowisko deweloperskie w kilka minut. Gdy dodasz odwołanie do repozytorium kodu, usługa Visual Studio Codespaces automatycznie skonfiguruje kod źródłowy, środowisko uruchomieniowe, narzędzia i rozszerzenia.

Jak przygotować środowisko w programie VS Code

Tworzenie aplikacji z dowolnego miejsca

Bezproblemowo przenoś się między komputerami i środowiskami IDE podczas pracy, bez konieczności zmiany konfiguracji środowiska. Jeśli potrzebujesz dostępu do środowiska bez zainstalowanego środowiska IDE, połącz się za pomocą wbudowanego edytora działającego w przeglądarce i zacznij pracę od miejsca, w którym została przerwana.

Łatwe łączenie z innymi usługami

Możesz dodawać do swoich środowisk rozszerzenia z witryny Visual Studio Marketplace, aby uzyskać dodatkowe języki, debugery i połączenia z innymi usługami. Dzięki wbudowanej obsłudze systemu Git i innych dostawców kontroli źródła możesz skonfigurować przepływy pracy ciągłej integracji lub automatyzacji, łącząc swoje repozytorium z usługą GitHub Actions lub Azure Pipelines, a następnie wdrażać je na wybranych platformach lub serwerach albo w chmurze.

Płać wyłącznie za potrzebne zasoby bez kosztów ponoszonych z góry

W usłudze Visual Studio Codespaces opłaty naliczane są na podstawie liczby środowisk i czasu ich używania. Opłata za godzinę używania środowiska obejmuje zasoby obliczeniowe, sieciowe i magazynowe, połączone we wspólną jednostkę, co ułatwia obliczanie kosztów.

Dokumentacja i zasoby dotyczące usługi Visual Studio Codespaces

Zasoby szkoleniowe

Dowiedz się, jak tworzyć środowiska, łączyć się z edytorem i nie tylko, zapoznając się z dokumentacją.

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi usługi Visual Studio Codespaces.

Często zadawane pytania na temat produktu Visual Studio Codespaces