Visual Studio Online

Chmurowe środowiska deweloperskie dostępne z dowolnego miejsca

Bezproblemowe środowiska deweloperskie na potrzeby różnorodnych projektów i zadań

Usługa Visual Studio Online udostępnia zarządzane środowiska deweloperskie na żądanie, których można używać na potrzeby długoterminowych projektów deweloperskich lub krótkoterminowych zadań, na przykład żądań ściągnięcia. Możesz pracować z tymi środowiskami za pomocą programu Visual Studio Code, Visual Studio (w prywatnej wersji zapoznawczej) lub dołączonego edytora działającego w przeglądarce.

Zwiększające produktywność funkcje edycji i współpracy, w tym uzupełnianie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i wspólne edytowanie w czasie rzeczywistym.

Wybór rozmiaru środowiska odpowiednio do ilości zasobów potrzebnych w danym projekcie lub zadaniu.

Korzystanie z wybranych języków programowania i struktur, takich jak Node.js, Python, .NET Core i nie tylko.

Szybkie tworzenie i dostosowywanie środowisk na podstawie szablonu lub istniejącego repozytorium kodu, co pozwala utrzymać produktywność.

Zarządzane środowiska do dowolnego projektu

Niezależnie od tego, czy pracujesz przy długoterminowym projekcie, tworzysz na krótki czas odgałęzienie funkcji, czy też chcesz szybko sprawdzić żądanie ściągnięcia, usługa Visual Studio Online może pomóc Ci pracować wydajniej, udostępniając w kilka minut w pełni skonfigurowane środowisko deweloperskie. Gdy dodasz odwołanie do repozytorium kodu, usługa Visual Studio Online automatycznie skonfiguruje kod źródłowy, środowisko uruchomieniowe, narzędzia i rozszerzenia, dzięki czemu możesz szybko przystąpić do tworzenia kodu.

Dowiedz się, jak utworzyć środowisko

Tworzenie aplikacji z dowolnego miejsca

Usługa Visual Studio Online udostępnia działający w przeglądarce edytor obsługujący repozytoria Git i rozszerzenia, z wbudowanym interfejsem wiersza polecenia, umożliwiając edytowanie, uruchamianie i debugowanie aplikacji na dowolnym urządzeniu. Jeśli wolisz korzystać z edytora lokalnego, możesz łączyć się ze środowiskami w programie Visual Studio i Visual Studio Code.

Łatwe łączenie z innymi usługami

Możesz dodawać do swoich środowisk rozszerzenia z witryny Visual Studio Marketplace, w tym dodatkowe języki, debugery i połączenia z innymi usługami. Dzięki wbudowanej obsłudze systemu Git i innych dostawców kontroli źródła możesz skonfigurować przepływy pracy ciągłej integracji lub automatyzacji, łącząc swoje repozytorium z usługą GitHub Actions lub Azure Pipelines, a następnie wdrażać je na wybranych platformach lub serwerach albo w chmurze.

Przeczytaj dokumentację

Płać wyłącznie za potrzebne zasoby bez kosztów ponoszonych z góry

W usłudze Visual Studio Online opłaty naliczane są na podstawie liczby środowisk i czasu ich używania. Opłata za godzinę używania środowiska obejmuje zasoby obliczeniowe, sieciowe i magazynowe, połączone we wspólną jednostkę umożliwiającą łatwe obliczanie kosztów.

Dokumentacja i zasoby

Dokumentacja

Dowiedz się, jak tworzyć środowiska, łączyć się z edytorem i nie tylko — skorzystaj z dokumentacji usługi Visual Studio Online.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz często zadawane pytania na temat usługi Visual Studio Online.

Wypróbuj wersję zapoznawczą

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Utwórz swoje pierwsze środowisko w kilka minut.

Rozpocznij kodowanie we wbudowanym edytorze lub w programie Visual Studio Code.

Często zadawane pytania na temat produktu Visual Studio Online

 • Usługa Visual Studio Online jest aktualnie dostępna w następujących regionach:
  • Wschodnie stany USA
  • Zachodnie stany USA 2
  • Europa Zachodnia
  • Azja Południowo-Wschodnia
 • W okresie obowiązywania wersji zapoznawczej nie są dostępne umowy SLA. Dowiedz się więcej.
 • Dokumentacja usługi Visual Studio Online zawiera wszystkie często zadawane pytania na temat usługi Visual Studio Online.

Wszystko gotowe — wypróbuj wersję zapoznawczą.

Zacznij korzystać z usługi Visual Studio Online