Pomiń nawigację

Bezpieczna i dobrze zarządzana chmura

Wykonaj proste czynności, aby zabezpieczyć swoją usługę Azure IaaS i zarządzać nią

Podzbiór możliwości opisanych na tej stronie został pierwotnie wprowadzony pod marką pakietu Operations Management Suite (OMS) i był dostępny z autonomicznego portalu. Te możliwości są teraz dostępne na platformie Azure.

Bezpieczeństwo chmury i zarządzanie nią to wspólne zaangażowanie

Nie odpowiadasz samodzielnie za utrzymanie bezpieczeństwa własnych wystąpień, aplikacji, obciążeń i danych, gdy używasz infrastruktury platformy Azure jako usługi (IaaS). Angażujemy się w zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej dostępności platformy Azure, udostępniając wbudowane usługi, które można łatwo wdrożyć w bezpiecznej i dobrze zarządzanej infrastrukturze chmury.

Zabezpiecz swoje zasoby w chmurze

Uzyskaj pełny wgląd w bezpieczeństwo swoich maszyn wirtualnych, aplikacji i obciążeń oraz kontrolę nad nim za pomocą usługi Azure Security Center. Scentralizuj zarządzanie swoimi zasadami zabezpieczeń oraz zintegruj istniejące procesy i narzędzia.

Wykrywaj rzeczywiste zagrożenia za pomocą zaawansowanej analityki, jednocześnie chroniąc się przed nimi przez usuwanie luk w zabezpieczeniach, szybkie wdrażanie wbudowanych elementów sterujących zabezpieczeniami oraz redukowanie obszaru ataków.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Security Center

Chroń swoje dane w chmurze

Unikaj kosztownych przerw w działalności i osiągaj cele zapewniania zgodności, chroń swoje dane przed oprogramowaniem wymuszającym okup i błędami ludzkimi, a także twórz kopie zapasowe swoich maszyn wirtualnych — wszystko to za pomocą usługi Azure Backup. Zapewnij szyfrowanie danych kopii zapasowej podczas przesyłania i przechowywania. Włącz dostęp dokładnie na czas dla autoryzowanych użytkowników na podstawie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Zapobiegniesz w ten sposób nieuprawnionemu użytkowaniu.

Ponieważ usługa Azure Backup jest wbudowana, możesz skonfigurować kopię zapasową w chmurze w kilku prostych krokach, nie martwiąc się o integrowanie rozwiązań innych firm. I jest to ekonomiczne — płacisz tylko za to, z czego korzystasz, i przywracasz dane bez dodatkowych kosztów.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Backup

Monitoruj kondycję swojej chmury

Uzyskaj pełny wgląd w kondycję i wydajność swoich obciążeń, aplikacji i infrastruktury na platformie Azure, korzystając z usług monitorowania platformy Azure, takich jak Azure Log Analytics i Azure Application Insights. Łatwo gromadź dane z dowolnego źródła i uzyskaj w nie szczegółowy wgląd, taki jak informacje o wykorzystaniu dysku i pamięci przez procesor CPU w Twoich maszynach wirtualnych, przeglądanie zależności aplikacji i sieci na wielu maszynach wirtualnych oraz śledzenie wydajności aplikacji.

Szybko znajduj potrzebne informacje za pomocą interaktywnych zapytań lub wyszukiwania pełnotekstowego. Przeprowadzaj analizę głównej przyczyny za pomocą zaawansowanej analityki, w tym algorytmów uczenia maszynowego. Szybciej usuwaj problemy za pomocą ustawienia alertu, automatyzacji napraw i integracji z systemem tworzenia biletów i innymi systemami obsługi klienta.

Dowiedz się więcej o usługach monitorowania platformy Azure, Log Analytics i Application Insights

Łatwa integracja z lokalnymi zabezpieczeniami i zarządzaniem

Dzięki dodatkowym usługom, takim jak Azure Site Recovery i Azure Automation, możesz zaspokoić całościowe potrzeby swojego przedsiębiorstwa dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania, obsługiwać środowisko chmury hybrydowej oraz zapewnić bezproblemową integrację z lokalnymi, wybranymi przez siebie usługami.

Dowiedz się więcej na temat bezpieczeństwa platformy Azure i zarządzania nią

Klienci używają platformy Azure, aby zapewnić bezpieczne i dobre zarządzanie ich chmurą

  • Coats
  • ICERTIS
  • PCL Construction
  • SAAB
  • Kardem
  • Pantaenius
  • Massey University
  • Rackspace
  • Aurelium
  • ExakTime

Zacznij już dzisiaj od usług Security Center i Backup oraz monitorowania