Pomiń nawigację

Aplikacje Microsoft na maszynach wirtualnych

Skorzystaj z najlepszych aplikacji serwerowych firmy Microsoft na platformie Azure

Klienci korzystający z aplikacji firmy Microsoft na maszynach wirtualnych

Tel Aviv Municipality City of Seattle ESRI telenor City of Cape Town

SQL Server

Hostuj wszystkie obsługiwane edycje i wersje programu SQL Server, w tym SQL Server 2016, na maszynach wirtualnych. Uruchom aplikacje bazy danych dla przedsiębiorstw na wydajnych maszynach wirtualnych w chmurze, mając możliwość płacenia za użycie lub ponownego użycia istniejących licencji programu SQL Server. Użyj edycji SQL Developer i Express, na które licencja jest bezpłatna, na potrzeby testowania i niewielkich obciążeń.

Znajdź obrazy programu SQL Server 2016

Dowiedz się więcej o programie SQL Server na maszynie wirtualnej platformy Azure

SQL Server
SharePoint

SharePoint 2013

Firma Microsoft zapewnia wiele możliwości wdrażania programu SharePoint Server, od usługi Office 365 po usługę Azure Virtual Machines, w zależności od architektury. Platforma Azure świetnie sprawdzi się w następujących przypadkach:
  1. Środowiska SharePoint służące do opracowywania i testowania wdrożeń lokalnych
  2. Scenariusze odzyskiwania środowiska SharePoint po awarii
  3. Hostowanie witryn internetowych opartych na programie SharePoint

Dowiedz się więcej o programie SharePoint na platformie Azure

Dowiedz się więcej o architekturach platformy Azure dla programu SharePoint

Szczegółowe instrukcje wdrażania programu SharePoint na platformie Azure

Usługa Active Directory

Wiele aplikacji korzysta z usług Active Directory Domain Services na potrzeby uwierzytelniania i zarządzania zasadami. Dla tych aplikacji możesz wdrożyć las usługi Active Directory w sieci wirtualnej platformy Azure. W przypadku lokalnej domeny Active Directory możesz wdrożyć replikę kontrolera domeny w sieci wirtualnej platformy Azure.

Dowiedz się więcej o wdrażaniu usługi Active Directory systemu Windows Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Dynamics

Programy Microsoft Dynamics AX, NAV i GP możesz wdrażać na maszynach wirtualnych. Łącząc program Dynamics i platformę Azure, możesz szybko tworzyć i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych Azure, którymi zarządza firma Microsoft.

Dowiedz się więcej o wdrażaniu programu Dynamics AX 2012 R3 na maszynach wirtualnych

Dowiedz się więcej o wdrażaniu programu Dynamics NAV na maszynach wirtualnych

HPC Pack

Pakiet Microsoft HPC Pack 2012 i jego nowsze wersje umożliwiają używanie ról procesu roboczego usługi w chmurze platformy Azure jako węzłów obliczeniowych w klastrze obliczeniowym o wysokiej wydajności. Węzeł główny klastra może działać lokalnie lub jako maszyna wirtualna, co zapewnia wiele różnych opcji wykorzystania elastyczności chmury Azure.

Skonfiguruj hybrydowy klaster obliczeniowy za pomocą pakietu HPC Pack

Dowiedz się więcej o pakiecie HPC Pack na maszynach wirtualnych

Microsoft R Server for Linux

Korzystaj z zaawansowanego, statystycznego języka programowania R na platformie do analizy danych big data klasy korporacyjnej. Microsoft R Server for Linux to elastyczne rozwiązania do analizy danych w różnej skali, tworzenia inteligentnych aplikacji oraz odkrywania cennych informacji w całej firmie. Dzięki serwerowi Microsoft R Server for Linux działającemu na platformie Azure możesz korzystać z niezrównanej stabilności, wydajności i opcji pomocy.

Wypróbuj aplikacje na maszynach wirtualnych