Windows Virtual Desktop — narzędzie do szacowania środowiska

Narzędzie do oceny jakości środowiska, z jakiego będą korzystać użytkownicy łączący się z usługą Windows Virtual Desktop

Oszacuj jakość środowiska użytkownika końcowego łączącego się z usługą Windows Virtual Desktop.

Możesz oszacować czas rundy połączenia z bieżącej lokalizacji do każdego regionu platformy Azure, w którym możesz wdrażać maszyny wirtualne*.

Zalecany region platformy Azure jest oparty na czasie rundy połączenia z bieżącą lokalizacją*.

REGION PLATFORMY AZURE CZAS RUNDY (MS)

*Rzeczywiste środowisko jest zależne od warunków sieciowych, urządzenia końcowego użytkownika i konfiguracji wdrożonych maszyn wirtualnych.

Wyświetlane czasy to wartości szacunkowe, które mają pomóc w ocenie jakości środowiska użytkownika końcowego we wdrożeniu usługi Windows Virtual Desktop.

Wymagania dotyczące sieci

View network recommendations for applications and displays over Windows Virtual Desktop

Konfiguracja maszyny wirtualnej

View recommendation on virtual machine (VM) configurations on user workloads and applications.

Zasoby

Dokumentacja techniczna i przewodniki Szybki start

Dowiedz się, jak wdrożyć optymalne środowisko, uzyskaj praktyczne informacje i zapoznaj się z opcjami migracji do usługi Windows Virtual Desktop.

Przejdź do dokumentacji

Wideo

Dowiedz się, jak w kilka minut wdrażać i skalować aplikacje i komputery z systemem Windows na platformie Azure, korzystając z wbudowanych funkcji zabezpieczeń oraz zgodności.

Obejrzyj film

Blog i aktualizacje platformy Azure

Read the Azure Blog and subscribe to Azure updates for the latest news and information on Azure products.