Magazyn StorSimple

Rozwiązanie hybrydowego magazynu w chmurze dla przedsiębiorstw obniżające koszty nawet o 60%

Firmy korzystające z magazynu StorSimple

Konsolidacja infrastruktury magazynu

Magazyn StorSimple to kompletne rozwiązanie hybrydowego magazynu w chmurze dla przedsiębiorstw, które spełnia wymagania aplikacji korzystających przede wszystkim z wydajności i pojemności. Stanowi on połączenie zalet różnych rozwiązań, ponieważ korzysta z macierzy fizycznych na potrzeby wdrożeń w centrach danych i macierzy wirtualnych na potrzeby środowisk w mniejszych przedsiębiorstwach, takich jak biura zdalne i oddziały, które wymagają magazynów połączonych z siecią (NAS). Infrastruktura na żądanie eliminuje konieczność konfigurowania i utrzymywania drogiego sprzętu lokalnie na potrzeby nowych lub specjalnych projektów. Magazyn lokalny stosowany w celu podniesienia wydajności umożliwia elastyczne lokalne przechowywanie danych w różnych rozmiarach.

Automatyzowanie zarządzania danymi

Magazyn StorSimple automatycznie archiwizuje nieaktywne dane podstawowe ze środowiska lokalnego w chmurze, co pozwala na proste zwiększanie pojemności, dzięki czemu można efektywniej zarządzać wzrostem ilości danych. Możesz wyeliminować konieczność stosowania osobnych infrastruktur kopii zapasowych z migawkami w chmurze, które zapewniają ochronę danych poza siedzibą firmy, oraz konieczność zdalnej replikacji danych w dodatkowym centrum danych z magazynem w chmurze. Teraz możesz skoncentrować się na potrzebach biznesowych zamiast na kupowaniu dodatkowej pojemności i utrzymywaniu infrastruktury.

Przyspieszenie odzyskiwania po awarii i poprawa zgodności

Korzystaj z niezawodnej i szybkiej funkcji odzyskiwania po awarii — nawet w przypadku dużych ilości danych. Magazyn StorSimple korzysta z zasad dotyczących oprogramowania zamiast wymiany taśm i pojemności systemu kopii zapasowych, dzięki czemu zapewnia natychmiastową dostępność danych w trakcie częściowego lub nawet pełnego odzyskiwania po awarii. Ogólny czas odzyskiwania aplikacji jest znacznie krótszy, dzięki czemu można zaoszczędzić miliony złotych na kosztach odzyskiwania. Co najważniejsze, magazyn StorSimple pozwala klientom dostosowywać i poprawiać przerwy dzięki testom odzyskiwania danych, a także zapewnia zgodność z firmowymi zasadami dotyczącymi przechowywania danych i odzyskiwania po awarii bez przerywania codziennych operacji w centrum danych.

Zwiększanie elastyczności operacji informatycznych i rozwój firmy

Przyspiesz analizę biznesową i podejmowanie decyzji dzięki innowacyjnej funkcji szybkiego przenoszenia danych z biur zdalnych lub oddziałów i centrów danych do chmury. Magazyn StorSimple zwiększa wydajność operacyjną, eliminuje konieczność dokonywania niepotrzebnych zakupów związanych z magazynowaniem z budżetu działu IT oraz znacząco ogranicza nakład pracy działu IT, co pomaga odzyskać godziny pracy administratorów i zmniejszyć ogólne koszty związane z magazynowaniem nawet o 60%.

Omówienie magazynu StorSimple

Magazyn serii StorSimple 8000

Skorzystaj z lepszego rozwiązania do magazynowania dla przedsiębiorstw. Dzięki połączeniu dysków SSD i tradycyjnych dysków twardych (HDD) w magazynie w chmurze macierze hybrydowe magazynu serii StorSimple 8000 korzystają z niedrogiego magazynu w chmurze na potrzeby nieaktywnych danych, a najważniejsze dla firmy dane są przechowywane lokalnie w celu zapewnienia najwyższej wydajności. W wyniku tego powstał hybrydowy magazyn w chmurze, który oferuje funkcje magazynu podstawowego, kopii zapasowych, archiwum, zintegrowanej ochrony danych i odzyskiwania po awarii niezależnie od lokalizacji. Połączenie magazynu StorSimple z platformą Microsoft Azure oferuje duże możliwości skalowania infrastruktury magazynu, co zapobiega nieustannemu rozrostowi magazynu oraz pozwala zoptymalizować łączne koszty i wydajność magazynu przedsiębiorstwa. Urządzenie StorSimple w chmurze (w wersji 8010 i 8020) to programowa wersja rozwiązania StorSimple, mająca formę maszyny wirtualnej działającej na platformie Azure. Urządzenie StorSimple 8010 bazuje na usługach Azure Storage i Virtual Machines w warstwie Standardowa. Jest to doskonała alternatywa dla odzyskiwania pojedynczych elementów. Urządzenie StorSimple 8020 korzysta z usługi Azure Premium Storage oraz zapewnia odzyskiwanie po awarii i uruchamianie aplikacji na platformie Azure z użyciem urządzeń StorSimple w chmurze.

Macierz wirtualna magazynu StorSimple

W ramach usługi StorSimple poinformowano o publicznej wersji zapoznawczej lokalnej macierzy wirtualnej StorSimple. Jest to wersja rozwiązania StorSimple w formie maszyny wirtualnej zainstalowanej w lokalizacji zdalnej lub oddziale firmy klienta. To ekonomiczne, proste rozwiązanie dla środowisk mniejszych przedsiębiorstw nadal zapewnia podstawowe zalety hybrydowego rozwiązania StorSimple do magazynowania w chmurze. Macierz wirtualną StorSimple można pobrać z usługi StorSimple Manager w witrynie Azure Portal i zainstalować na maszynie wirtualnej skonfigurowanej w funkcji hypervisor Hyper-V lub VMware. Macierz wirtualną StorSimple można skonfigurować jako urządzenie NAS (przy użyciu protokołu SMB) lub SAN (przy użyciu technologii iSCSI). Początkowo będzie ona przeznaczona do udostępniania plików, obsługi scenariuszy obejmujących współpracę i pracowników przetwarzających informacje oraz dla niewielkich obciążeń związanych z bazami danych przy użyciu połączenia woluminów lokalnych i podzielonych na warstwy. Macierz wirtualna StorSimple będzie zarządzana z poziomu usługi StorSimple Manager w witrynie Azure Portal.

Powiązane produkty i usługi

ExpressRoute

Dedykowane połączenia światłowodowe sieci prywatnej z systemem Azure

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka minut

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności