Pomiń nawigację

Magazyn dysków

Opcje trwałych, wysoce bezpiecznych dysków obsługujących maszyny wirtualne

Bez względu na to, czy potrzebujesz najwyższej dostępności do obsługi obciążeń niezbędnych dla działalności, czy też niedrogich opcji do obsługi scenariuszy testowych, usługa Azure Disk Storage oferuje trwałość, dostępność i bezpieczeństwo Twoich maszyn wirtualnych. W przypadku aplikacji wymagających wielu operacji wejścia/wyjścia, dla których małe opóźnienia i wysoka przepustowość mają kluczowe znaczenie, wybierz usługę Disk Storage w warstwie Premium (SSD). W przypadku testowania rozważ użycie opcji Standard Disk Storage (HDD), aby zyskać możliwość szybkiego skalowania w górę i w dół przy zachowaniu niskich kosztów.

Proste zarządzanie

Utwórz dysk zarządzany, określając typ magazynu (dysk SSD lub dysk twardy) oraz potrzebny rozmiar dysku, a platforma Azure utworzy dysk i będzie nim zarządzać.

Omówienie usługi Managed Disks

Bardzo trwałe, dostępne i bezpieczne

Dyski platformy Azure zaprojektowano tak, aby zapewniały 99,999% dostępności. Śpij spokojnie, wiedząc, że masz trzy repliki danych, co zapewnia wysoką trwałość. Jeśli w jednej lub nawet w dwóch replikach wystąpią błędy, pozostałe repliki pomogą w zapewnieniu trwałości danych i dużej tolerancji w przypadku awarii. Ta architektura pomogła platformie Azure w zapewnieniu niezawodności klasy korporacyjnej dla dysków IaaS przez długi czas z rocznym współczynnikiem awarii w wysokości 0%, co stawia ją w czołówce branży. A dodatkowo Twoje dane są automatycznie zabezpieczane dzięki funkcji szyfrowania nieużywanych danych.

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Disk Storage?

Każdy magazyn dysków w chmurze jest inny. Platforma Azure oferuje:

Proste skalowanie na żądanie

Migruj lokalną aplikację klasy korporacyjnej do chmury i nie zajmuj się dłużej zarządzaniem sprzętem i infrastrukturą. W dowolnym momencie skaluj magazyn w górę i w dół na maszynie wirtualnej i obsługuj nieoczekiwane zwiększenia ruchu i wzrost rozmiaru magazynu danych. Zmigruj cały model infrastruktury metodą „lift-and-shift” — w systemie Windows lub Linux — i korzystaj z wysoko skalowanego, globalnie dostępnego magazynu w chmurze.

Magazyn z małymi opóźnieniami i dużą przepływnością

Jeśli wydajność ma kluczowe znaczenie, potrzebujesz małych opóźnień i wysokiej przepustowości oferowanych przez usługę Disk Storage w warstwie Premium (SSD). Kompiluj bazę danych o wysokiej wydajności, korzystając z dużych maszyn wirtualnych platformy Azure (seria GS). Użytkownicy będą mogli doświadczyć maksymalnej przepustowości dysku na maszynę wirtualną wynoszącej do 80 000 operacji we/wy na sekundę i 2000 MB na sekundę — a nawet szybsze działanie w przypadku buforowania. To szybkość, której potrzebujesz do obsługi obciążeń klasy korporacyjnej o dużych wymaganiach.

Omówienie usługi Premium Storage

Testowanie po przystępnej cenie

Obsługuj obciążenia testowe i cele metodyki DevOps dzięki prostej możliwości skalowania w chmurze — tańszej niż w środowisku lokalnym. Jeśli nie potrzebujesz wydajności na poziomie produkcyjnym, przechowuj trwałe dane przy użyciu usługi Disk Storage w warstwie Standardowa (HDD), a następnie zgodnie z zapotrzebowaniem zwiększaj wydajność testowych maszyn wirtualnych.

"By upgrading to Azure Premium Storage for our Slim4 inventory control application, we halved processing time and gained the assurance that this critical application will run smoothly."

Anthony Lewkowicz, Technical Architect & Chief Info Security Officer at Chronodrive

Wypróbuj usługę Disk Storage